SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ (çevrimiçi)

25.01.2022

ATEŞ USLU, Doktora çalışmalarını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında tamamladı (2010). Doçent unvanını Siyasal Düşünceler alanında aldı (2016). Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İslam Siyasal Düşüncesi ve Demokrasi Teorisi dersleri vermektedir. Temel ilgi ve araştırma alanları siyasal düşünceler tarihi ve kültür tarihidir. Bu alanlarda yayımladığı makaleler ve kitap bölümlerinin yanında Lukács: Marx’a Giden Yol (2006) ve Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş: Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri (2017) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.

Günümüz siyasetini anlayıp geleceği hayal etmek için geçmişin düşünce birikiminin önemli olduğu çokça söylenir. Siyasal düşünceler tarihi okumaları sayesinde bu birikimin zenginliğinin kapısını aralarız. Ancak bu alandaki yaygın yaklaşım fazlasıyla "büyük yazar" merkezli ve Batı merkezlidir. Tek bir hattan giden ve belirli bir düşünür grubunun düşüncelerinin özetiyle yetinmek, çağlar boyunca dünyanın her köşesinde siyasal iktidara, yasama-iktidar ilişkilerine, ütopyalara dair ortaya konan fikirleri gözden kaçırmaya neden olur. Elbette siyaset üzerine genellemelerimizi yaparken hatalı sonuçlara varmamıza da neden olur.

Bu seminerde Platon'dan Marx'a uzanan bir düşünürler silsilesi üzerinden siyasal düşünceler tarihini izlemekle yetinmeyecek, ilk yazılı metinlerden 1900'lerin başlarına uzanan döneme dair bir düşünce tarihi okuması yapacağız. Büyük düşünürlerin yanında adı unutulmuş olanların, sesi duyulmayanların, kadınların, kölelerin, emekçi sınıfların siyasal düşüncelerini ele alacağız. Yeri geldiğinde mimari eserlerde, tiyatro oyunlarında ya da şiirlerde siyasete dair düşüncelerin izini süreceğiz. Bazı haftalarda belirli bir bölgeye yoğunlaşarak, bazılarında da karşılaştırmalar yaparak siyasal düşünceleri ele alacağız. Bir diğer amacımız, düşünceleri "ete kemiğe büründürmek": Düşünürlerin kendi dönemlerinin insanları olduğunu hatırlayarak fikirlerini hangi toplumsal-iktisadi ve siyasal koşullar altında ortaya koydukları sorusunu her aşamada soracağız, elbette onların kendi dönemleri içindeki özgünlüklerini de tartışarak ve fikirlerini günümüz siyaseti açısından da değerlendirerek...

1. Hafta - Giriş: Kavramsal ve Yöntemsel Çerçeve (Tamamlandı)

2. Hafta - Siyasal İktidar ve Kozmik Uyum: Tunç Çağı’nda Tarımsal Krallıklar ve Göçebe Kabileler (Tamamlandı)
3. Hafta - Siyaseti Dünyaya İndirmek: Prenslikler ve Polisler Dönemi (M.Ö. VII.-IV. Yüzyıl) - I (Tamamlandı)
4. Hafta - Siyaseti Dünyaya İndirmek: Prenslikler ve Polisler Dönemi (M.Ö. VII.-IV. Yüzyıl) - II (Tamamlandı)
5. Hafta - Kozmolojik Teorilerin Geri Dönüşü: Demir Çağı İmparatorlukları (M.Ö. IV.-M.S. II. Yüzyıl) (Tamamlandı)
6. Hafta - Roma’nın İkili Mirası: Batı Avrupa ve Doğu Roma (Tamamlandı)
7. Hafta - Asya’nın Haraççı İdeolojileri (II.-XI. Yüzyıl) (Tamamlandı)
8. Hafta
 - İslam Siyasal Düşüncesinin Oluşumu (Tamamlandı)
9. Hafta - Selçuklu Hegemonyasından Moğol Akınlarına İslam Dünyası (Tamamlandı)
10. Hafta - “Çifte Devrim” Döneminde Avrupa’da Siyasal Düşünce (Tamamlandı)
11. Hafta
 - Asya: Konfüçyüsçülüğün Yenilenmesi ve Budizm’in Altın Çağı (XI.-XIII. Yüzyıl) (Tamamlandı)

12. Hafta
 - Moğol Akınlarının ve Kara Ölüm’ün Gölgesinde (XIV.-XV. yüzyıllar) (Tamamlandı)

13. Hafta - Kapitalizme Geçişler: XVI. Yüzyılda Avrupa (Tamamlandı)
14. Hafta - Haraççı-İktacı İmparatorluklar ve Merkeziyetçi İdeolojiler (İslam Dünyası ve Asya, XVI. Yüzyıl) (Tamamlandı)
15. Hafta - Geleneğe Dönerek Krizleri Aşmak: İslam Dünyası ve Asya (XVII. Yüzyıl) (Tamamlandı)
16. Hafta - Kapitalizmin Yayılması ve Erken Aydınlanma Çağı (1600-1660) (Tamamlandı)
17. Hafta - Doğa, Özgürlük ve Mülkiyet (1660-1700) - I
18. Hafta - Doğa, Özgürlük ve Mülkiyet (1660-1700) - II
19. Hafta - Aklı Tarihselleştirmek, Siyasal İktidarı Sınırlamak (1700-1750)
20. Hafta - Kişisel Yararları Toplumsal Yararlarla Birleştirmek: Serbest Ticaret Kapitalizmi (1750-1789)
21. Hafta - "Batı"yla Karşılaşan "Doğu"
22. Hafta - Soyut Evrenselcilik ve Eleştirileri: Fransız Devrimi ve Yankıları (1789-1800)
23. Hafta - Napoléon Savaşlarından Restorasyon Dönemine Avrupa ve Amerika - I
24. Hafta - Napoléon Savaşlarından Restorasyon Dönemine Avrupa ve Amerika - II
25. Hafta - Kapitalizmle Karşılaşmalar ve Gelenekle Hesaplaşmalar: Asya ve Afrika (1800-1850)
26. Hafta - Devrim Tehlikesi Karşısında Düzen Özlemi: Sermaye Çağında Egemen İdeoloji (1848-1871)
27. Hafta - Emperyalizm, Kitle Politikası ve İrrasyonalizm (1871-1917)
28. Hafta - Toplumsal-İktisadi Çelişkileri Sorunsallaştırmak: Sosyalizm, Anarşizm ve Feminizm (1848-1917)
29. Hafta - Hürriyet ve Kanun-ı Esasi Nidaları: Osmanlı Devleti, İran ve Rusya Müslümanları
30. Hafta - Doğu Asya'da Siyasal Düşünceler: Batılılaşma-Kapitalistleşme Ufku ve Halk İsyanları
Sömürge İmparatorluklarıyla Karşılaşmalar: Asya ve Afrika'da Siyasal Düşünceler

Her Salı
11.00-12.30
17. Hafta

Seminerimiz sezon boyunca online olarak gerçekleştirilecektir.
Seminerimizin ücreti aylık (4 Hafta) 700 TL'dir.
Programa paket katılımlarla dahil olmak mümkündür ve tek katılımlık ücret 200 TL'dir.
Kesin kayıt yaptıran misafirlerimize whatsapp üzerinden nasıl bağlantı kuracakları, bağlantı linki, ID ve şifre gibi bilgiler iletilecektir.

KAYIT ve KATILIM SÜRECİ

1) REZERVASYON butonunu tıklayınız,
2) Ekrana gelen formu doldurup KAYDINIZI yaptırınız,
3) KESİN KAYIT yaptıran misafirlerimize bağlantı ve katılım bilgilendirmesi gelecektir.
4) Seminer başlangıcına 20 dakika kala tarafınıza ID kodu ve şifre gönderilecektir.

ZOOM programı web tabanlıdır, Aynı zamanda mobil telefonlarınızdan uygulama indirerek kullanabilirsiniz,
Her türlü sorunuz için 0 216 310 00 50 numaralı telefondan ve info@sofos.com.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

YASAL UYARI

SOFOS tarafından online düzenlenen bütün seminerlerde ses ve görüntü kayıtlarına, metinlere, etkinliğe kayıtlı kişiler dışında erişilmesi; seminerlerin kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, ticari amaçla kullanılması, para karşılığı satılması, izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının herhangi bir mecrada kullanılması, yayımlanması, paylaşılması kişisel ve kurumsal haklarımız ile kanun ve mevzuat hükümlerine aykırıdır ve suç unsuru teşkil eder. SOFOS ve anlatımı yapan kişiler her türlü hukuki ve tazminat hakkını saklı tutmaktadır. ©️ SOFOS©️ATEŞ USLU

Online gerçekleştirilen seminerler ile ilgili olarak SOFOS dijital arşiv, kayıt linki ve bilgi paylaşma konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Seminerlere zamanında katılmak, kayıt paylaşımı yapılan seminerlerde kayıtları zamanında dinlemek – izlemek ve link mesajlarındaki yasal uyarılara göre hareket etmek tamamen sizlerin sorumluluğundadır.Tarih: 25.01.2022

Saat: 11:00 - 12:30

Yer:ONLINE olarak ZOOM

Katılım Ücreti: 700 TL