ATEŞ USLU

ATEŞ USLU, Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi alanında tamamladı. Doktorasını Paris I Panthéon-Sorbonne ve Budapeşte Eötvös Loránd (ELTE) üniversiteleri arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında, “Opera ve Macar Ulusal Kimliği (1790-1884)” konulu bir tezle tamamladı. Doçent ünvanını Siyasal Düşünceler alanında aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyasal Düşünceler Tarihi ve ilgili alanlarda dersler vermektedir. Temel ilgi ve araştırma alanları siyasal düşünceler tarihi ve kültür tarihidir. Bu alanlarda yayımladığı makaleler ve kitap bölümlerinin yanında Lukács: Marx’a Giden Yol (2006) ve Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş: Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri (2017) ve Siyasal Düşüncelerin Toplumsal Tarihi (2021, üç cilt) adlı kitapları yayımlanmıştır.