ETKİNLİKLERİMİZ

Tarihi yarımada manzarası eşliğinde yapılan seminerlerde bir araya geliyoruz.
image description     
BETÜL DENGİLİ ATLI

TARİHİN RENKLİ SAYFASI DÜNYA MODASI

Tarih:8.03.2021

Tarihe çok şık ve renkli bir sayfa açıyor, 20.yüzyılın siyasi, sosyal ve kültürel değişimleri ışığında dünya modasının seyrine bakıyoruz.

image description     
FERİDE BOZCU

EŞ ZAMANLI TARİH OKUMALARI 2

Tarih:10.03.2021

Tarih öncesi çağlardan günümüze karşılaştırmalı medeniyetler tarihini inceliyoruz

image description     
ZEYNEP UYSAL

HAKİKATİ ARA(LA)YAN EDEBİYAT

Tarih:10.03.2021

Zeynep UYSAL ile mitlerden romanlara, geleneksel hikâyeden modern öyküye Türk ve Dünya edebiyatını konuşuyoruz.

image description     
FERİDE BOZCU

ONLINE EŞ ZAMANLI SANAT TARİHİ

Tarih:10.03.2021

Feride Bozcu ile sanat tarihini dünyanın çeşitli coğrafyalarına zengin slaytlarla yapacağımız yolculuklarla, eş zamanlı ve yatay bir okumayla öğreniyoruz

image description     
FERİDE BOZCU

EŞ ZAMANLI TARİH OKUMALARI 1

Tarih:11.03.2021

Tarih öncesi çağlardan günümüze karşılaştırmalı medeniyetler tarihini inceliyoruz

image description     
GONCAGÜL ARTAM

DOĞU VE BATI: KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLER

Tarih:11.03.2021

Bu seminer 11. ve 17. yüzyıllar arasında Anadolu’da yerleşmiş farklı din, dil ve etnik kökenden halklara dair edebi kaynaklara dayanarak kültürel hayata dair paylaşımlarından, benzerlik ve farklılıklarından bahsetmeyi amaçlamaktadır.

image description     
FERİDE BOZCU

EŞ ZAMANLI TARİH OKUMALARI 1 - YENİ GRUP

Tarih:11.03.2021

Yazının Keşfi ve Tarih Çağları, Bereketli Hilal: Mezopotamya, Komşu ve Rakip Elam Devleti, Anadolu Medeniyetleri, Ege ve Akdeniz’in Denizci Halkları Afrika’nın Işığı Nil, İndus Vadisi Halkları, Orta Asya Kültürleri, Çin’in Keşfettikleri

image description     
FERİDE BOZCU

GENÇLERLE EŞ ZAMANLI SANAT TARİHİ 3

Tarih:11.03.2021

19.-20. yüzyıllarda doğu-batı karşılaştırmalı sanat tarihi. Osmanlı Baroğu, Oryantalizm, Eklektizm, Neo-Klasisizm, I. ve II. Ulusal Mimarlık Dönemleri-Avrupa'da Romantizm, Neo-Klasisiszm, Empesyonizm, Ekspressonizm, Kübizm, Sürrealizm.

image description     
FERİDE BOZCU

EŞ ZAMANLI TARİH OKUMALARI 3

Tarih:12.03.2021

Bu periyotta Osmanlı İmparatorluğu'nun Klasik Çağı, İran'da Safeviler, Hindistan'da Babür İmparatorluğu, Çin'de Ming Hanedanlığı, D. Avrupa'da Rus Çarlığı, B. Avrupa'da Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı, Afrika'da sömürgecilik tarihinin başlangıcı, Amerika'da ABD'nin kuruluşunu konuşuyor olacağız. İlginizi çeken bir dönemse siz de Eş Zamanlı Tarih seminerlerine dahil olabilirsiniz.

image description     
MOİS GABAY

CİBALİ-FENER VE BALAT

Tarih:18.05.2021

Mois GABAY ile yürümeli İstanbul Turlarımızın ilk durağı: Cibali, Fener ve Balat

image description     
MOİS GABAY

DOĞDUĞUM SEMT BEYOĞLU

Tarih:15.06.2021

Mois GABAY ile yürümeli İstanbul Turlarımızda bu defa Beyoğlu semtindeyiz