İREM KURT

İREM KURT, 1990 yılında Almanya’nın Schweinfurt şehrinde doğdu. 2009’da (Abitur’dan sonra) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Uluslararası İlahiyat programına katıldı. Aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti İSAM Valide-i Atik Medresesinde eğitim programı çerçevesinde 2 sene boyunca klasik Arapça ve İslami ilimler okudu. Fıkıh, Kelam, Tefsir ve Mantık ilimlerinde klasik okumaları kapsayan İslam Araştırma Merkezinin (ISAM) sunduğu LADEP programını başarıyla bitirdi. 2014 yılında Yüksek başarı öğrencisi olarak lisansını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Temel İslami Bilimler İslam Hukuku alanında Yüksek Lisans okudu. 2019 yılında ''İslam ve Roma Hukukunda Genel Hukuk Prensiplerinin Mukayesesi'' başlıklı tezinde başarı ile Yüksek Lisansını tamamladı. 2018 yılından bu yana Osnabrück Üniversitesi'nde Araştırma görevlisi olarak görev almakta ve ‘Helal ve Haram gıdalar Bağlamında Kuran’da Geçen Habis ve Tayyib Kavramlarının Kavramsal Analizi’ başlıklı doktora tezini yazmaktadır. İrem Kurt Türkçe ve Almancanın yanında, Arapça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Latince bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.