MODERATÖRLERİMİZ
image description

HÜSAMETTİN KOÇAN

HÜSAMETTİN KOÇAN, 1946 yılında Bayburt’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. 1980 yılında “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı.

Hakkında
image description

KÜRŞAD DEMİRCİ

KÜRŞAD DEMİRCİ, İstanbul'da Pertevniyal ve Vatan liselerinde okumuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Proto-Historiya ve Eski Ön Asya Arkeolojisi Anabilim dalından mezun olmuştur.

Hakkında
image description

HEATH LOWRY

HEATH LOWRY, 1942 yılında din adamı bir babanın oğlu olarak Salem'de dünyaya gelmiştir. Öğretmenlik yapan babasının görevi icabı 7 yaşındayken Hindistan'a gitmiş ve ilkokulu burada okumuştur. 1955 yılında Kaliforniya'ya yerleşmiş ve lise, üniversite eğitimlerini burada tamamlamıştır.

Hakkında
image description

İLBER ORTAYLI

İLBER ORTAYLI, 21 Mayıs 1947 tarihinde Bregenz, Avusturya'da Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1965 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü 1970'te bitirmiştir. Halil İnalcık, Mümtaz Soysal, Seha Meray gibi önemli isimlerin öğrencisi olmuş, Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde eğitim görmüştür. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yapmıştır.

Hakkında
image description

İLTER TURAN

İLTER TURAN, 1941 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. 1962 yılında Oberlin Koleji'nden (ABD) Siyasal Bilimler Lisansı, 1964 yılında Columbia Üniversitesi'nden Siyasal Bilimler Yüksek Lisansı almıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset İlmi Kürsüsü'ne asistan olarak girmiştir. Aynı kürsüde 1966 yılında Doktor, 1970 yılında Doçent, 1976 yılında da Profesör olmuştur.

Hakkında
image description

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Terörizm ve Uluslararası Güvenlik Okulu’nu bitirmiştir.

Hakkında
image description

ZAFER YENAL

ZAFER YENAL, lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, doktora eğitimini 2000 yılında Binghamton Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Hakkında
image description

SEDAT BORNOVALI

SEDAT BORNOVALI, İstanbul Özel İtalyan Ortaokulu ve Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği, İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Coğrafya eğitimi aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ise Mimarlık Tarihi dalında yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunuyor.

Hakkında
image description

SEVTAP DEMİRCİ

SEVTAP DEMİRCİ, İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Hakkında
image description

COŞKUN ARAL

COŞKUN ARAL, İstanbul Mecidiyeköy Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu fransızca bölümünden mezun olmuştur. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başlamıştır.

Hakkında
image description

CANER TASLAMAN

CANER TASLAMAN, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirmiştir. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilenmiştir. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazanmıştır. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent olup, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de almıştır.

Hakkında
image description

ADNAN DEMİRCAN

ADNAN DEMİRCAN, 1964 yılında Mardin’in Ömerli ilçesinde doğmuştur. 1987’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başlamıştır.

Hakkında
image description

İHSAN SÜREYYA SIRMA

İHSAN SÜREYYA SIRMA, ilk öğrenimini Pervari’de yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Siirt Lisesi’nde tamamlamıştır. 1962 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girmiş ve 1966 yılında bitirmiştir. Üniversite öğrenimi sırasında bir müddet Batman’da Türk Petrolleri’nde işçi, bir müddet de Diyanet İşleri Başkanlığında memur olarak çalışmıştır. Üniversite bittikten sonra ise Siirt Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır.

Hakkında
image description

VEDAT OZAN

VEDAT OZAN, 1978 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni (Kadıköy Maarif Koleji) bitirmiştir. Yüksek öğrenimi 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Hakkında
image description

HAYRİ FEHMİ YILMAZ

HAYRİ FEHMİ YILMAZ, 1989-1990 İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olmuştur. 1990-1991 Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nü kazanmıştır. 1991-1992 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne yatay geçiş yapmıştır. 1995 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Hakkında
image description

UĞUR DERMAN

UĞUR DERMAN, 1935’de Bandırma’da doğmuştur. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1960 yılında bitirmiştir. 15 yıl eczacılığını sürdürmüştür. 1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulunmuştur.

Hakkında
image description

ÖZCAN YURDALAN

ÖZCAN YURDALAN, Ankara Yükseliş Koleji'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yükseköğrenimini tamamlamıştır.

Hakkında
image description

ZEYNEP UYSAL

ZEYNEP UYSAL, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalından doktora derecesini aldı.

Hakkında
image description

BANU GÜRER

BANU GÜRER, 1994’de İzmit Lisesi’nden, 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılında “İnsan Davranışlarını Yönlendirmede Kur’an’da Ödüllendirme Motivleri” adlı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır.

Hakkında
image description

FERİDE ÇELİK

FERİDE ÇELİK, Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde Marcus Graf danışmanlığında tezli olarak bitirdi.

Hakkında
image description

ALPER BİLGİLİ

ALPER BİLGİLİ, 1980 yılında doğdu. 1999 yılında Denizli Anadolu Lisesi'nden, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı.

Hakkında
image description

GÜLGÜN UYAR

GÜLGÜN UYAR, Ankara’da doğdu (1967). Kadıköy İmam-Hatip Lisesi’nden (1985) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1990) mezun oldu. “Hz. Muhammed’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Bazı Rivâyet Farklarının Tesbiti” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1993), “Siyasî ve İctimaî Hayatta Ali-Fâtıma Evlâdı (260/873’e kadar)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Hakkında
image description

EMRE ÖNCÜ

EMRE ÖNCÜ, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ardından Klasik Arkeoloji ihtisas alanında sırasıyla Trakya Üniversitesi’nde lisans, Adnan Menderes Üniversitesi’nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimi aldı.

Hakkında
image description

İLKAY GÖK

İLKAY GÖK, Gıda Mühendisliği alanında Doktorasını tamamladıktan sonra Gaziantep mutfağı ile ilgili Uluslararası projeler gerçekleştirmiştir. İlk olarak Paris'te Moleküler Mutfak üzerine, İtalya'da İtalyan Mutfak eğitimi, İsviçre'de Moleküler Mutfak Uygulamaları eğitimlerini ve Pekin'de Çin Mutfağı eğitimini tamamlayarak mutfak bilgilerini oldukça geliştirmiştir.

Hakkında
image description

FERİDE BOZCU

FERİDE BOZCU, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Prof. Heath W. Lowry danışmanlığında 14.-15. Yüzyıl Erken Dönem Osmanlı Tarihinde Bir Saray Şehri Dimetoka başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı.

Hakkında
image description

SEDA SELEK

SEDA SELEK, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında televizyon haberciliğine başladı. 20 yıl boyunca çeşitli haber kanallarında spiker ve haber programları sunucusu olarak çalıştı.

Hakkında
image description

MOİS GABAY

MOİS GABAY, 1984’te İstanbul Beyoğlu’nda doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık lisans ve Galatasaray Üniversitesi Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerinden mezun olmuştur. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Hakları” konulu yüksek lisans tezi 2010 yılında yayımlanmıştır. 2007 yılından itibaren kokartlı profesyonel tur rehberi olarak Fransızca ve Türkçe kültür turları yapmaya başlamıştır. 2009 yılında “Boy Aynası” adı ile başladığı Şalom gazetesi köşe yazılarını halen sürdürmektedir. 2010 yılında Avrupa Komisyonu “Türk Musevi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma Projesi” kapsamında “Galata Bölgesi Yahudi Kültürü” turlarında rehber olarak görev almıştır.

Hakkında
image description

YASEMİN GÜRER

Yasemin GÜRER, 1981’de İstanbul’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde lisans, İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Hakkında
image description

NERMİN HATAY

NERMİN HATAY, 1987’de Hatay’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir. 2009 yılından beri yerli ve yabancı gruplara İngilizce ve Arapça dilinde rehberlik yapmaktadır.

Hakkında
image description

MEHMET ESENDAL

MEHMET ESENDAL, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Saint Michel Lisesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 2011 yılında Strasbourg Üniversitesi’nden Çevre Hukuku Yüksek Lisans derecesi aldı. 2012-2016 yılları arasında serbest avukatlık yaptı.

Hakkında
image description

ORHAN YILLAR

ORHAN YILLAR, 1962 senesinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tarih ve rehberlik üzerine eğitim almıştır. 1985 senesinde profesyonel olarak turizm camiasına girmiştir. Turizm Bakanlığı’nın ve İRO’nun (İstanbul Rehber Odası) 10146 lisans numarası ile İngilizce ve Endonezce dillerinde Profesyonel Turist Rehberi’dir.

Hakkında