MODERATÖRLERİMİZ
image description

HÜSAMETTİN KOÇAN

HÜSAMETTİN KOÇAN, 1946 yılında Bayburt’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. 1980 yılında “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı.

Hakkında
image description

KÜRŞAD DEMİRCİ

KÜRŞAD DEMİRCİ, İstanbul'da Pertevniyal ve Vatan liselerinde okumuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Proto-Historiya ve Eski Ön Asya Arkeolojisi Anabilim dalından mezun olmuştur.

Hakkında
image description

HEATH LOWRY

HEATH LOWRY, 1942 yılında din adamı bir babanın oğlu olarak Salem'de dünyaya gelmiştir. Öğretmenlik yapan babasının görevi icabı 7 yaşındayken Hindistan'a gitmiş ve ilkokulu burada okumuştur. 1955 yılında Kaliforniya'ya yerleşmiş ve lise, üniversite eğitimlerini burada tamamlamıştır.

Hakkında
image description

İLTER TURAN

İLTER TURAN, 1941 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. 1962 yılında Oberlin Koleji'nden (ABD) Siyasal Bilimler Lisansı, 1964 yılında Columbia Üniversitesi'nden Siyasal Bilimler Yüksek Lisansı almıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset İlmi Kürsüsü'ne asistan olarak girmiştir. Aynı kürsüde 1966 yılında Doktor, 1970 yılında Doçent, 1976 yılında da Profesör olmuştur.

Hakkında
image description

İLBER ORTAYLI

İLBER ORTAYLI, 21 Mayıs 1947 tarihinde Bregenz, Avusturya'da Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1965 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü 1970'te bitirmiştir. Halil İnalcık, Mümtaz Soysal, Seha Meray gibi önemli isimlerin öğrencisi olmuş, Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde eğitim görmüştür. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yapmıştır.

Hakkında
image description

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Terörizm ve Uluslararası Güvenlik Okulu’nu bitirmiştir.

Hakkında
image description

FERİT MURAT ÖZKALELİ

Ferit Murat ÖZKALELİ, Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İİBF’de tamamladıktan sonra Yüksek Lisansını Denver Üniversitesi’nden, Doktorasını Kolarado Üniversitesi’nden kazanmıştır. Türk Dış Politikası ve Kıbrıs üzerine kitap ve makaleleri vardır. Uzmanlık alanı politika psikolojisi olup, son yıllarda çalışmalarını daha çok uluslararası ilişkiler kuramlarının psikanalitik eleştirileri ile NATO, AB gibi uluslararası örgütlerin uyumluluk düzeylerinin sayısal ölçümleri üzerine yoğunlaştırmıştır.

Hakkında
image description

SEVTAP DEMİRCİ

SEVTAP DEMİRCİ, İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Hakkında
image description

COŞKUN ARAL

COŞKUN ARAL, İstanbul Mecidiyeköy Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu fransızca bölümünden mezun olmuştur. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başlamıştır.

Hakkında
image description

ZAFER YENAL

ZAFER YENAL, lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, doktora eğitimini 2000 yılında Binghamton Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Hakkında
image description

CANER TASLAMAN

CANER TASLAMAN, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirmiştir. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilenmiştir. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazanmıştır. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent olup, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de almıştır.

Hakkında
image description

ADNAN DEMİRCAN

ADNAN DEMİRCAN, 1964 yılında Mardin’in Ömerli ilçesinde doğmuştur. 1987’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başlamıştır.

Hakkında
image description

İHSAN SÜREYYA SIRMA

İHSAN SÜREYYA SIRMA, ilk öğrenimini Pervari’de yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Siirt Lisesi’nde tamamlamıştır. 1962 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girmiş ve 1966 yılında bitirmiştir. Üniversite öğrenimi sırasında bir müddet Batman’da Türk Petrolleri’nde işçi, bir müddet de Diyanet İşleri Başkanlığında memur olarak çalışmıştır. Üniversite bittikten sonra ise Siirt Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır.

Hakkında
image description

VEDAT OZAN

VEDAT OZAN, 1978 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni (Kadıköy Maarif Koleji) bitirmiştir. Yüksek öğrenimi 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Hakkında
image description

HAYRİ FEHMİ YILMAZ

HAYRİ FEHMİ YILMAZ, 1989-1990 İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olmuştur. 1990-1991 Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nü kazanmıştır. 1991-1992 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne yatay geçiş yapmıştır. 1995 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Hakkında
image description

UĞUR DERMAN

UĞUR DERMAN, 1935’de Bandırma’da doğmuştur. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1960 yılında bitirmiştir. 15 yıl eczacılığını sürdürmüştür. 1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulunmuştur.

Hakkında
image description

KAHRAMAN ŞAKUL

KAHRAMAN ŞAKUL, lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptı (1994-2001). Doktora çalışmasını Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 2009 senesinde tamamladı. Tez konusu I. Osmanlı-Rus İttifakı’nın kuruluşu (1798) ve Adriyatik’te Osmanlı-Rus ortak deniz harekâtıdır.

Hakkında
image description

ÖZCAN YURDALAN

ÖZCAN YURDALAN, Ankara Yükseliş Koleji'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yükseköğrenimini tamamlamıştır.

Hakkında
image description

ZEYNEP UYSAL

ZEYNEP UYSAL, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalından doktora derecesini aldı.

Hakkında
image description

BANU GÜRER

BANU GÜRER, 1994’de İzmit Lisesi’nden, 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılında “İnsan Davranışlarını Yönlendirmede Kur’an’da Ödüllendirme Motivleri” adlı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır.

Hakkında
image description

FERİDE ÇELİK

FERİDE ÇELİK, Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde Marcus Graf danışmanlığında tezli olarak bitirdi.

Hakkında
image description

ALPER BİLGİLİ

ALPER BİLGİLİ, 1980 yılında doğdu. 1999 yılında Denizli Anadolu Lisesi'nden, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı.

Hakkında
image description

GÜLGÜN UYAR

GÜLGÜN UYAR, Ankara’da doğdu (1967). Kadıköy İmam-Hatip Lisesi’nden (1985) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1990) mezun oldu. “Hz. Muhammed’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Bazı Rivâyet Farklarının Tesbiti” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1993), “Siyasî ve İctimaî Hayatta Ali-Fâtıma Evlâdı (260/873’e kadar)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Hakkında
image description

EMRE ÖNCÜ

EMRE ÖNCÜ, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ardından Klasik Arkeoloji ihtisas alanında sırasıyla Trakya Üniversitesi’nde lisans, Adnan Menderes Üniversitesi’nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimi aldı.

Hakkında
image description

AYŞE MELDA ÜNER

AYŞE MELDA ÜNER, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan aldı. Tanzimat ve Servet-i Fünun Romanında Musiki Teması başlıklı tezi 2006’da Roman ve Musiki adıyla kitaplaştı. Doçentlik çalışması 19.Yüzyıl Türk Hikâye ve Romanında Zevk ve Eğlence Kadınları 2012’de yayımlandı. 2020’de profesör oldu.

Hakkında
image description

İLKAY GÖK

İLKAY GÖK, Gıda Mühendisliği alanında Doktorasını tamamladıktan sonra Gaziantep mutfağı ile ilgili Uluslararası projeler gerçekleştirmiştir. İlk olarak Paris'te Moleküler Mutfak üzerine, İtalya'da İtalyan Mutfak eğitimi, İsviçre'de Moleküler Mutfak Uygulamaları eğitimlerini ve Pekin'de Çin Mutfağı eğitimini tamamlayarak mutfak bilgilerini oldukça geliştirmiştir.

Hakkında
image description

FERİDE BOZCU

FERİDE BOZCU, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Heath W. Lowry danışmanlığında “14.-15. Yüzyıl Erken Dönem Osmanlı Tarihinde Bir Saray Şehri Dimetoka” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı.

Hakkında
image description

SEDA SELEK

SEDA SELEK, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında televizyon haberciliğine başladı. 20 yıl boyunca çeşitli haber kanallarında spiker ve haber programları sunucusu olarak çalıştı.

Hakkında
image description

TUĞRUL KURT

TUĞRUL KURT, 1989’da Almanya’da doğmuştur. 2014’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans, 2016’da yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. 2016-2017’e kadar 29 Mayıs Üniversitesi’nde Uluslararası İslam ve Din Bilimleri bölümünde, 2017-2018’e kadar Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimlerinde araştırma görevliliği yapmıştır. Nisan 2018’den beri Frankfurt Goethe Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev almakta, aynı zamanda, 2019’dan itibaren Hamburg Üniversitesi Dünya Dinleri Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak İslam İlahiyatı kürsüsünü vekaleten temsil etmektedir.

Hakkında
image description

TEOMAN CİMİT

TEOMAN CİMİT, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Alman bir annenin ve seramik sanatçısı bir babanın çocuğu olması, onun sanata ve yabancı dillere olan ilgisini artırdı. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden yatay geçişle geçtiği Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu’nun Seyehat Acentacılığı Bölümü'nü 1989 yılında bitirdi.

Hakkında
image description

MARCUS GRAF

MARCUS GRAF, 1974 yılında Almanya’da doğmuştur. Hildesheim Üniversitesi’nde Kültür Bilimi ve Estetik İletişimi Fakültesi’ndeki Plastik Sanatlar ve Sanat Bilimi Bölümü’nde okuduktan sonra çeşitli sanat kurumlarında proje yöneticisi, küratör, eğitmen, yazar ve sanatçı olarak çalışmıştır. 2010 yılında Almanya’daki Stuttgart Devlet Sanat Akademisi’ndeki Çağdaş Sanat Tarihi, Estetik ve Sanat Teorisi Enstitüsü’nde doktora unvanı alan Graf, 2003 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesidir. 2017’de profesör olmuştur ve 2019’tan beri Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Hakkında
image description

SERVER KORAY ER

SERVER KORAY ER, 1972 yılında İstanbul, Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Erenköy Kazım Karabekir İlkokulu'nda, ortaöğretimini Haydarpaşa Lisesi'nde, lise öğretimini ise Özel Tercüman Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nde aldıktan sonra 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir.

Hakkında
image description

ENİS DOKO

ENİS DOKO, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik ve Felsefe bölümlerinden 2010 yılında derece ile mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde hazırladığı “Adiyabatik Dönen Spin-Momentum Bağlı Fermi Gazlar” başlıklı tezi ile 2016 yılında kuramsal fizik alanında doktor unvanını almaya hak kazandı. 2020 yılında Felsefe alanında Doçentlik unvanını aldı.

Hakkında
image description

GONCAGÜL ARTAM

GONCAGÜL ARTAM, 11 Ocak 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1990 yılında Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı.1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak yönetiminde “Osmanlı Devleti’nde Mevlevi Tarikatı’nın Klasik Öncesi Dönemi (13.-17. Yüzyıllar)” başlıklı tezle Yüksek Lisans derecesini aldı.

Hakkında
image description

ÖZGEN FELEK

ÖZGEN FELEK, Yale Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yale Üniversitesi'ne katılmadan önce, 2013-2016 yıllarında New York Şehir Üniversitesi bünyesinde yer alan Lisans Üstü Çalışmaları Merkezi’nde (The Graduate Center-CUNY) ve 2011-2013 yıllarında Stanford Üniversitesi’nin Din Araştırmaları Bölümü'nde  (The Department of Religious Studies) Mellon Bursu ile Doktora Üstü Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Hakkında
image description

GÜNŞIL ÖNCÜ

GÜNŞIL ÖNCÜ, 14 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünü bitirdi. 2007 yılında Koç Üniversitesi'nde Kültürel Miras Yönetimi (İngilizce) alanında yüksek lisansını tamamladı.

Hakkında
image description

BETÜL DENGİLİ ATLI

BETÜL DENGİLİ ATLI, 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olmuştur. Hamburg Staatliche Hochschule für Bildende Künste’de yüksek lisansını ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Tekstil Programında sanatta yeterliliğini tamamlamıştır.

Hakkında
image description

HATİCE YILDIZ

HATİCE YILDIZ, Lisans eğitimini 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı.

Hakkında
image description

GİZEM SAKA

GİZEM SAKA, Kuzguncuk, İstanbul’da doğmuştur. 1999’da Koç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Cornell Üniversitesi’nde ekonomi alanında master ve doktora çalışmaları yapmak üzere Amerika’ya gitmiştir. Aynı yıl, Cornell Üniversitesi Resim ve Mimarlık fakültesinde Amerikan yerlisi ressam Kay Walkingstick ile yağlıboya çalışmalarına başlamıştır.

20 yıldır, ekonomi ve sanat çalışmalarını eş zamanlı yürütmektedir. Bu iki alanın kesişiminde yer alan sanat piyasaları, araştırma konularının merkezindedir. Middlebury College, Wellesley College, Carnegie Mellon Üniversitesi gibi ceşitli kurumlarda çalıştıktan sonra, 2012 yılında Wharton Business School’da çalışmaya baslamıştır. 2014 yılında, Harvard Üniversitesi’nde Sanat Piyasaları dersi vermiştir. 2018 yılında Sachs Sanat Girişimi’nin jürisinde yer almıştır.

Hakkında
image description

BİLİMSELİ AKARSU

BİLİMSELİ AKARSU, Lisans eğitimini Lefke Avrupa Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri’nde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İletişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını yapmıştır. Psikoloji ve İletişimi bilimlerini birleştirip disiplinler arası çalışmıştır. Yüksek lisans sürecinde istismara uğramış çocuklar ve aileleri, engelli bireyler ve onların aileleri ile özel çalışmalar yürütmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli eğitim kurumlarının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimlerini ARGE ve Proje birimlerini kurmuş ve görev almıştır. Özellikle sınav dönemindeki öğrenciler ve onların aileleriyle çalışmalar yapmıştır. Anaokullarında kurucu müdürlük yapıp yıl boyu devam eden “Anne Baba Okulu” ve “Lider Öğretmen Okulu” kapsamında eğitimler açmıştır.

Hakkında
image description

İREM KURT

İREM KURT, 1990 yılında Almanya’nın Schweinfurt şehrinde doğdu. 2009’da (Abitur’dan sonra) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Uluslararası İlahiyat programına katıldı. Aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti İSAM Valide-i Atik Medresesinde eğitim programı çerçevesinde 2 sene boyunca klasik Arapça ve İslami ilimler okudu

Hakkında
image description

ASLIHAN TEKİNIRK

ASLIHAN TEKİNIRK, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. BELS’den University of Cambridge’in IGCSE sertifikaları ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nda Görsel Sanatlar (IBDP High Level Visual Arts) okuyarak, “Görme Engelleri: Fransız Empresyonizminin Arkasındaki Sır” başlıklı tezi ile mezun oldu. 2015 yılında ilk sergisi olan “Kaos”u yaptıktan sonra Milano Politecnico Üniversitesinde Mimarlık Bölümünü kazanmasıyla İtalya’ya taşındı. Şu anda Milano Brera Güzel Sanatlar Akademisinde Resim Bölümünde eğitimini devam ettirmenin yanısıra, ikinci sergisi “Kosmos” için hazırlanmaktadır.

Hakkında
image description

NİLGÜN ŞENSOY

NİLGÜN ŞENSOY, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümüne girdi. Hat, tezhip, minyatür, çini, cilt halı kilim üzerine eğitim aldı. Türk dokuma sanatına olan ilgisi ile halı, kilim üzerine master eğitimini tamamlayarak, 1987 yılında Geleneksel Türk Sanatları Uzmanı olarak mezun oldu. Öğrenimi sırasında başlayan Konya Yöresi Dokuma Örnekleri, Ege Bölgesi Dokuma Örnekleri, Dokuma Sanatı’ nı üç ayrı kitap haline getirdi.

Hakkında
image description

ATEŞ USLU

ATEŞ USLU, Doktora çalışmalarını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında tamamladı (2010). Doçent ünvanını Siyasal Düşünceler alanında aldı (2016). Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İslam Siyasal Düşüncesi ve Demokrasi Teorisi dersleri vermektedir.

Hakkında
image description

HAŞİM ŞAHİN

HAŞİM ŞAHİN, 1978 yılında Bolu’da doğdu. Üniversiteyi Eskişehir’de okudu. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2001- 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Sakarya Üniversitesi’nin yanı sıra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde ders vermektedir.

Hakkında