MODERATÖRLERİMİZ
image description

HÜSAMETTİN KOÇAN

HÜSAMETTİN KOÇAN, 1946 yılında Bayburt’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. 1980 yılında “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı.

Hakkında
image description

KÜRŞAD DEMİRCİ

KÜRŞAD DEMİRCİ, İstanbul'da Pertevniyal ve Vatan liselerinde okumuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Proto-Historiya ve Eski Ön Asya Arkeolojisi Anabilim dalından mezun olmuştur.

Hakkında
image description

HEATH LOWRY

HEATH LOWRY, 1942 yılında din adamı bir babanın oğlu olarak Salem'de dünyaya gelmiştir. Öğretmenlik yapan babasının görevi icabı 7 yaşındayken Hindistan'a gitmiş ve ilkokulu burada okumuştur. 1955 yılında Kaliforniya'ya yerleşmiş ve lise, üniversite eğitimlerini burada tamamlamıştır.

Hakkında
image description

İLTER TURAN

İLTER TURAN, 1941 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. 1962 yılında Oberlin Koleji'nden (ABD) Siyasal Bilimler Lisansı, 1964 yılında Columbia Üniversitesi'nden Siyasal Bilimler Yüksek Lisansı almıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset İlmi Kürsüsü'ne asistan olarak girmiştir. Aynı kürsüde 1966 yılında Doktor, 1970 yılında Doçent, 1976 yılında da Profesör olmuştur.

Hakkında
image description

İLBER ORTAYLI

İLBER ORTAYLI, 21 Mayıs 1947 tarihinde Bregenz, Avusturya'da Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1965 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü 1970'te bitirmiştir. Halil İnalcık, Mümtaz Soysal, Seha Meray gibi önemli isimlerin öğrencisi olmuş, Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde eğitim görmüştür. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yapmıştır.

Hakkında
image description

COŞKUN ARAL

COŞKUN ARAL, İstanbul Mecidiyeköy Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu fransızca bölümünden mezun olmuştur. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başlamıştır.

Hakkında
image description

MUSTAFA SEVEN

MUSTAFA SEVEN, 1974 yılında Sivas’da doğdu. 1995 yılında Sabah Gazetesi Dergi Grubu’nda başladığı foto muhabirliğini sırasıyla Hürriyet Dergi Grubu, Gazete Pazar, Milliyet ve son olarak da fotograf editörü olarak Akşam Gazetesi’nde sürdürdü.

Hakkında
image description

MÜGE ARAL

MÜGE ARAL, 20 Ağustos 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. TRT Türk, BEINIZ Tv’de metin yazarlığı yaptı. Deniz’in Gezi Günlüğü başlığı altında üç çocuk kitabı yayımladı.

Hakkında
image description

VEDAT OZAN

VEDAT OZAN, 1978 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni (Kadıköy Maarif Koleji) bitirmiştir. Yüksek öğrenimi 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Hakkında
image description

HAYRİ FEHMİ YILMAZ

HAYRİ FEHMİ YILMAZ, 1989-1990 İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olmuştur. 1990-1991 Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nü kazanmıştır. 1991-1992 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne yatay geçiş yapmıştır. 1995 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Hakkında
image description

ZAFER YENAL

ZAFER YENAL, lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, doktora eğitimini 2000 yılında Binghamton Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Hakkında
image description

CANER TASLAMAN

CANER TASLAMAN, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirmiştir. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilenmiştir. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazanmıştır. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent olup, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de almıştır.

Hakkında
image description

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Terörizm ve Uluslararası Güvenlik Okulu’nu bitirmiştir.

Hakkında
image description

ALİ KAYAALP

ALİ KAYAALP, 1984’te İstanbul’da dünyaya geldi. Saint Joseph Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Aynı üniversitedeki Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Programı’nda Prof. Dr. Semra Germaner ile yüksek lisansını, Prof. Dr. Zeynep İnankur ile doktora çalışmasını tamamladı. 2012’den beri Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Kayaalp’in Sanat Dünyamız, Milliyet Sanat, Genç Sanat, Radikal, Cumhuriyet Kitap gibi matbu yayınlarla E-Skop, Argonotlar, Manifold, K24, Lebriz Online gibi sanal yayınlarda kendine yer bulmuş çok sayıda makalesi vardır.

Hakkında
image description

AYŞE MELDA ÜNER

AYŞE MELDA ÜNER, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan aldı. Tanzimat ve Servet-i Fünun Romanında Musiki Teması başlıklı tezi 2006’da Roman ve Musiki adıyla kitaplaştı. Doçentlik çalışması 19.Yüzyıl Türk Hikâye ve Romanında Zevk ve Eğlence Kadınları 2012’de yayımlandı. 2020’de profesör oldu.

Hakkında
image description

ENİS DOKO

ENİS DOKO, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik ve Felsefe bölümlerinden 2010 yılında derece ile mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde hazırladığı “Adiyabatik Dönen Spin-Momentum Bağlı Fermi Gazlar” başlıklı tezi ile 2016 yılında kuramsal fizik alanında doktor unvanını almaya hak kazandı. 2020 yılında Felsefe alanında Doçentlik unvanını aldı.

Hakkında
image description

ATEŞ USLU

ATEŞ USLU, Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi alanında tamamladı. Doktorasını Paris I Panthéon-Sorbonne ve Budapeşte Eötvös Loránd (ELTE) üniversiteleri arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında, “Opera ve Macar Ulusal Kimliği (1790-1884)” konulu bir tezle tamamladı.

Hakkında
image description

HAŞİM ŞAHİN

HAŞİM ŞAHİN, 1978 yılında Bolu’da doğdu. Üniversiteyi Eskişehir’de okudu. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2001- 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Sakarya Üniversitesi’nin yanı sıra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde ders vermektedir.

Hakkında
image description

TUĞRUL KURT

TUĞRUL KURT, 1989’da Almanya’da doğmuştur. 2014’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans, 2016’da yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. 2016-2017’e kadar 29 Mayıs Üniversitesi’nde Uluslararası İslam ve Din Bilimleri bölümünde, 2017-2018’e kadar Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimlerinde araştırma görevliliği yapmıştır. 2018-2021 tarihleri arasında Frankfurt Goethe Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevliliği yaparken 2019-2024 Hamburg Üniversitesi Dünya Dinleri Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı

Hakkında
image description

MARCUS GRAF

MARCUS GRAF, 1974 yılında Almanya’da doğmuştur. Hildesheim Üniversitesi’nde Kültür Bilimi ve Estetik İletişimi Fakültesi’ndeki Plastik Sanatlar ve Sanat Bilimi Bölümü’nde okuduktan sonra çeşitli sanat kurumlarında proje yöneticisi, küratör, eğitmen, yazar ve sanatçı olarak çalışmıştır. 2010 yılında Almanya’daki Stuttgart Devlet Sanat Akademisi’ndeki Çağdaş Sanat Tarihi, Estetik ve Sanat Teorisi Enstitüsü’nde doktora unvanı alan Graf, 2003 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesidir. 2017’de profesör olmuştur ve 2019’tan beri Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Hakkında
image description

ADNAN DEMİRCAN

ADNAN DEMİRCAN, 1964 yılında Mardin’in Ömerli ilçesinde doğmuştur. 1987’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başlamıştır.

Hakkında
image description

FERİDE ÇELİK

FERİDE ÇELİK, Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde Marcus Graf danışmanlığında tezli olarak bitirdi.

Hakkında
image description

FERİT MURAT ÖZKALELİ

Ferit Murat ÖZKALELİ, Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İİBF’de tamamladıktan sonra Yüksek Lisansını Denver Üniversitesi’nden, Doktorasını Kolarado Üniversitesi’nden kazanmıştır. Türk Dış Politikası ve Kıbrıs üzerine kitap ve makaleleri vardır. Uzmanlık alanı politika psikolojisi olup, son yıllarda çalışmalarını daha çok uluslararası ilişkiler kuramlarının psikanalitik eleştirileri ile NATO, AB gibi uluslararası örgütlerin uyumluluk düzeylerinin sayısal ölçümleri üzerine yoğunlaştırmıştır.

Hakkında
image description

SEVTAP DEMİRCİ

SEVTAP DEMİRCİ, İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Hakkında
image description

NİLGÜN ŞENSOY

NİLGÜN ŞENSOY, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümüne girdi. Hat, tezhip, minyatür, çini, cilt halı kilim üzerine eğitim aldı. Türk dokuma sanatına olan ilgisi ile halı, kilim üzerine master eğitimini tamamlayarak, 1987 yılında Geleneksel Türk Sanatları Uzmanı olarak mezun oldu. Öğrenimi sırasında başlayan Konya Yöresi Dokuma Örnekleri, Ege Bölgesi Dokuma Örnekleri, Dokuma Sanatı’ nı üç ayrı kitap haline getirdi.

Hakkında
image description

HASAN İLKAY ÖZDUMAN

HASAN İLKAY ÖZDUMAN, 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Bir çok medya kuruluşunda kurgu yönetmeni olarak görev yaptı. 2012 yılında hobi olarak kullanmaya başladığı Instagram uygulamasını fotoğraflarına olan ilgi sayesinde bir ek gelir haline dönüştürdü. Hem kendi işlerini yapıp hem de Instagram sayesinde bir çok uluslararası marka ile çalışma fırsatı buldu.

Hakkında
image description

GÜLGÜN UYAR

GÜLGÜN UYAR, Ankara’da doğdu (1967). Kadıköy İmam-Hatip Lisesi’nden (1985) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1990) mezun oldu. “Hz. Muhammed’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Bazı Rivâyet Farklarının Tesbiti” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1993), “Siyasî ve İctimaî Hayatta Ali-Fâtıma Evlâdı (260/873’e kadar)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Hakkında
image description

İHSAN SÜREYYA SIRMA

İHSAN SÜREYYA SIRMA, ilk öğrenimini Pervari’de yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Siirt Lisesi’nde tamamlamıştır. 1962 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girmiş ve 1966 yılında bitirmiştir. Üniversite öğrenimi sırasında bir müddet Batman’da Türk Petrolleri’nde işçi, bir müddet de Diyanet İşleri Başkanlığında memur olarak çalışmıştır. Üniversite bittikten sonra ise Siirt Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır.

Hakkında
image description

EMRE ÖNCÜ

EMRE ÖNCÜ, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ardından Klasik Arkeoloji ihtisas alanında sırasıyla Trakya Üniversitesi’nde lisans, Adnan Menderes Üniversitesi’nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimi aldı.

Hakkında
image description

KAHRAMAN ŞAKUL

KAHRAMAN ŞAKUL, lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptı (1994-2001). Doktora çalışmasını Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 2009 senesinde tamamladı. Tez konusu I. Osmanlı-Rus İttifakı’nın kuruluşu (1798) ve Adriyatik’te Osmanlı-Rus ortak deniz harekâtıdır.

Hakkında
image description

FERİDE BOZCU

FERİDE BOZCU, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Heath W. Lowry danışmanlığında “14.-15. Yüzyıl Erken Dönem Osmanlı Tarihinde Bir Saray Şehri Dimetoka” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. Yüksek lisans tezi Bir Saray Şehri Dimetoka Özelinde Balkanlar ve Osmanlı’nın Kuruluş Yılları” başlığıyla 2018 yılında Beyan Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı. Seminer etkinlikleri düzenleyen ve turizm acentesi olan SOFOS’u 2016 yılında kurdu.

Hakkında
image description

SEDA SELEK

SEDA SELEK, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında televizyon haberciliğine başladı. 20 yıl boyunca çeşitli haber kanallarında spiker ve haber programları sunucusu olarak çalıştı.

Hakkında
image description

AKİF BAHADIR KAYNAK

AKİF BAHADIR KAYNAK, 1973 Ankara doğumludur. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden almış, mezuniyetten sonra 12 yıl özel sektörde çalışmıştır. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorasını tamamlayarak akademik kariyere yönelmiş, aynı yıl Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi’ne Uluslararası İlişkiler bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

Hakkında
image description

SEMİH CEYHAN

SEMİH CEYHAN, İstanbul’da doğdu (1973). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1995). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd (Varlık) Risâleleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1998), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2005).

Hakkında
image description

TEOMAN CİMİT

TEOMAN CİMİT, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Alman bir annenin ve seramik sanatçısı bir babanın çocuğu olması, onun sanata ve yabancı dillere olan ilgisini artırdı. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden yatay geçişle geçtiği Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu’nun Seyehat Acentacılığı Bölümü'nü 1989 yılında bitirdi.

Hakkında
image description

BANU GÜRER

BANU GÜRER, 1994’de İzmit Lisesi’nden, 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılında “İnsan Davranışlarını Yönlendirmede Kur’an’da Ödüllendirme Motivleri” adlı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır.

Hakkında
image description

CİHAN YURDAÜN

CİHAN YURDAÜN,İstanbul doğumlu Cihan YURDAÜN, Üsküdar Amerikan Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden İngiliz Edebiyatı dalında yüksek lisans, ardından da 2014 yılında doktora derecesini aldı. 2023 senesinde “Öğretimde Üstün Başarı” ödülüne layık görülen Cihan YURDAÜN, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Hakkında
image description

JÜLİDE BOZCU

JÜLİDE BOZCU, 1976 yılında İstanbul'da dogdu. Erenköy Kız Lisesinde, istanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde öğrenim gördü. 2007 yılından beri "Eş Zamanlı Tarih Okumaları" başlığını taşıyan ve dünya medeniyet tarihini "holistik" okuma biçimiyle sunan seminerler vermektedir.

Hakkında
image description

SERVER KORAY ER

SERVER KORAY ER, 1972 yılında İstanbul, Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Erenköy Kazım Karabekir İlkokulu'nda, ortaöğretimini Haydarpaşa Lisesi'nde, lise öğretimini ise Özel Tercüman Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nde aldıktan sonra 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir.

Hakkında
image description

ERHAN AKDOĞAN

ERHAN AKDOĞAN, İstanbul’ da doğdu (1976). Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde robotik ve yapay zekâ alanında yüksek lisans (2001) ve doktora (2007) çalışmalarını tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Japonya Hiroshima Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2015 yılında doçent, 2020 yılında Profesör unvanını aldı.

Hakkında
image description

ZAFER DUYGU

ZAFER DUYGU, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden lisans (2007), aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstirüsi'nden mastır (2010) ve doktora (2015) dereceleri almıştır. ABD North Carolinada Duke Üniversitesi'nin Religious Studies Bölümü'nde TÜBİTAK destegiyle post-doktora yapmıştır.

Hakkında
image description

GONCAGÜL ARTAM

GONCAGÜL ARTAM, 11 Ocak 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1990 yılında Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı.1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak yönetiminde “Osmanlı Devleti’nde Mevlevi Tarikatı’nın Klasik Öncesi Dönemi (13.-17. Yüzyıllar)” başlıklı tezle Yüksek Lisans derecesini aldı.

Hakkında
image description

GÜNŞIL ÖNCÜ

GÜNŞIL ÖNCÜ, 14 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünü bitirdi. 2007 yılında Koç Üniversitesi'nde Kültürel Miras Yönetimi (İngilizce) alanında yüksek lisansını tamamladı.

Hakkında
image description

BETÜL DENGİLİ ATLI

BETÜL DENGİLİ ATLI, 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olmuştur. Hamburg Staatliche Hochschule für Bildende Künste’de yüksek lisansını ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Tekstil Programında sanatta yeterliliğini tamamlamıştır.

Hakkında
image description

HATİCE YILDIZ

HATİCE YILDIZ, Lisans eğitimini 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı.

Hakkında
image description

GİZEM SAKA

GİZEM SAKA, Kuzguncuk, İstanbul’da doğmuştur. 1999’da Koç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Cornell Üniversitesi’nde ekonomi alanında master ve doktora çalışmaları yapmak üzere Amerika’ya gitmiştir. Aynı yıl, Cornell Üniversitesi Resim ve Mimarlık fakültesinde Amerikan yerlisi ressam Kay Walkingstick ile yağlıboya çalışmalarına başlamıştır.

20 yıldır, ekonomi ve sanat çalışmalarını eş zamanlı yürütmektedir. Bu iki alanın kesişiminde yer alan sanat piyasaları, araştırma konularının merkezindedir. Middlebury College, Wellesley College, Carnegie Mellon Üniversitesi gibi ceşitli kurumlarda çalıştıktan sonra, 2012 yılında Wharton Business School’da çalışmaya baslamıştır. 2014 yılında, Harvard Üniversitesi’nde Sanat Piyasaları dersi vermiştir. 2018 yılında Sachs Sanat Girişimi’nin jürisinde yer almıştır.

Hakkında
image description

BİLİMSELİ AKARSU

BİLİMSELİ AKARSU, Lisans eğitimini Lefke Avrupa Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri’nde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İletişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını yapmıştır. Psikoloji ve İletişimi bilimlerini birleştirip disiplinler arası çalışmıştır. Yüksek lisans sürecinde istismara uğramış çocuklar ve aileleri, engelli bireyler ve onların aileleri ile özel çalışmalar yürütmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli eğitim kurumlarının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimlerini ARGE ve Proje birimlerini kurmuş ve görev almıştır. Özellikle sınav dönemindeki öğrenciler ve onların aileleriyle çalışmalar yapmıştır. Anaokullarında kurucu müdürlük yapıp yıl boyu devam eden “Anne Baba Okulu” ve “Lider Öğretmen Okulu” kapsamında eğitimler açmıştır.

Hakkında
image description

SAMET ALTINTAŞ

SAMET ALTINTAŞ, 12 Ocak 1986 tarihinde Almanya'da doğdu. İlkokulu Yalova'da, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. 2009 yılında,  Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2012'de Bursa Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar makale yarışmasında ödüle layık görüldü.

Hakkında
image description

İREM KURT

İREM KURT, 1990 yılında Almanya’nın Schweinfurt şehrinde doğdu. 2009’da (Abitur’dan sonra) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Uluslararası İlahiyat programına katıldı. Aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti İSAM Valide-i Atik Medresesinde eğitim programı çerçevesinde 2 sene boyunca klasik Arapça ve İslami ilimler okudu

Hakkında
image description

ASLIHAN TEKİNIRK

ASLIHAN TEKİNIRK, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. BELS’den University of Cambridge’in IGCSE sertifikaları ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nda Görsel Sanatlar (IBDP High Level Visual Arts) okuyarak, “Görme Engelleri: Fransız Empresyonizminin Arkasındaki Sır” başlıklı tezi ile mezun oldu. 2015 yılında ilk sergisi olan “Kaos”u yaptıktan sonra Milano Politecnico Üniversitesinde Mimarlık Bölümünü kazanmasıyla İtalya’ya taşındı. Şu anda Milano Brera Güzel Sanatlar Akademisinde Resim Bölümünde eğitimini devam ettirmenin yanısıra, ikinci sergisi “Kosmos” için hazırlanmaktadır.

Hakkında
image description

ALPER BİLGİLİ

ALPER BİLGİLİ, 1980 yılında doğdu. 1999 yılında Denizli Anadolu Lisesi'nden, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı.

Hakkında
image description

UĞUR DERMAN

UĞUR DERMAN, 1935’de Bandırma’da doğmuştur. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1960 yılında bitirmiştir. 15 yıl eczacılığını sürdürmüştür. 1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulunmuştur.

Hakkında
image description

OZAN BİLGİSEREN

OZAN BİLGİSEREN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğretim üyesi sanatçıdır ve 1969 Adana doğumludur. Portre ve kavramsal fotoğraf sanatıyla ilgili dersler vermektedir.

Hakkında
image description

EFE ALİBEYOĞLU

Efe ALİBEYOĞLU, 2001 doğumlu olup 13 yaşında gemoloji, renkli taşlar ve pırlanta, dünyasına büyük bir ilgi duymaya başlamıştır. Mücevherat sektöründeki yolculuğu 14 yaşında Cartier'in atölyelerinde staj yapmasıyla başladı ve 16 yaşında TOUS Mücevherat’ın Elmas Departmanında devam etti. 18 yaşında sarrafiyede çalışmış, 19 yaşında Bee Goddess'ta butik müdürü olarak görev almış, 21 yaşında ise Cartier'de kat yöneticiliği yapmıştır.

Hakkında