JÜLİDE BOZCU

JÜLİDE BOZCU, 1976 yılında İstanbul'da dogdu. Erenköy Kız Lisesinde, istanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde öğrenim gördü. 2007 yılından beri "Eş Zamanlı Tarih Okumaları" başlığını taşıyan ve dünya medeniyet tarihini "holistik" okuma biçimiyle sunan seminerler vermektedir. Aynı okuma tekniğini sosyoloji alanında kullanarak "6 Kıta 7 Renk Dünya Kültürleri" çalışmasını hazırlamış, sivil toplum kuruluşlarında bu proje kapsamında gençler ve yetişkinlere yönelik etkinliklerde yer almıştır. Yayınlanmış gezi ve sosyoloji yazıları, eş zamanlı tarih seminerleri ve konularıyla paraleldir. Halen 2019 yılında kurduğu, tarih ve kültür seminerleri düzenleyen PHAROS bünyesinde çalışmaya ve sosyoloji alanında yazmaya devam etmektedir.