ERHAN AKDOĞAN

ERHAN AKDOĞAN, İstanbul’ da doğdu (1976). Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde robotik ve yapay zekâ alanında yüksek lisans (2001) ve doktora (2007) çalışmalarını tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Japonya Hiroshima Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2015 yılında doçent, 2020 yılında Profesör unvanını aldı. Halen aynı bölümde biyonik, biyomekanik, robotik ve yapay zekâ konularında bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Prof. Akdoğan küçük yaşlarından itibaren doğup büyümüş olduğu Fatih’te tasavvuf kültür ve sanatının yaşatılıp icra edildiği çevrelerde bulundu. Tasavvuf Musikisi ve özellikle Tasavvuf ekollerinde zikir usullerinin (SUFİ AYİNLERİNİN) tatbiki üzerine bilimsel araştırmalar yaptı. Bu konuda Osmanlı bakiyesine yetişmiş ve onlardan ders almış kaynak kişileri, yazılı-sesli ve görsel materyalleri referans olarak etkili bir şekilde kullandı. Araştırmalarında özellikle zikir usullerinin icrasını mühendislik bakış açısı dikeyinde derinleştirdi. 1994’den bu yana Mevlevî Semâ'ı, Bektaşî Semâhı, Halvetî Devrânı, Rifâî Kıyâm Kelime-i Tevhidi gibi zikir usullerinin icra edildiği ulusal ve uluslararası bir çok etkinlikte icracı, tasarımcı ve koordinatör olarak yer aldı.