SEMİH CEYHAN

SEMİH CEYHAN, İstanbul’da doğdu (1973). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1995). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd (Varlık) Risâleleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1998), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2005). Tunus (1996) ve İngiltere’de (2002) dil ve alan çalışmalarında bulundu. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı (2006-2013). 2012’de doçent ve 2020’de profesör olan Semih Ceyhan şu an Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Tasavvuf düşüncesi ve kültürü tarihi üzerine yayınlanmış çalışmaları mevcuttur.