SEVTAP DEMİRCİ

SEVTAP DEMİRCİ, İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. 1990'da Cambridge Üniversite'sinden Uluslararası İlişkiler master derecesi almıştır ve 1998'de London School of Economics and Political Science'ta Diplomasi Tarihi alanında doktorasını tamamlamıştır. Bu süre zarfında Cambridge, Faculty of Oriental Studies'te yarı zamanlı okutmanlık yapan Demirci'nin, tarih alanına yaptığı üstün katkıdan ötürü Celal Bayar Vakfı tarafından ödüllendirilen doktora tezi Strategies and Struggles - British Rethoric and Turkish Response: The Lausanne Conference 1922-1923 2005'te ISIS Press tarafından yayımlanmıştır. Demirci'nin, aynı yayınevinden, diğer kitabı, British Public Opinion Towards the Ottoman Empire During the Two Crises ise 2006'da yayımlanmıştır. Prof. Dr. Demirci, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.