GARANTİ VE İADE KOŞULLARI POLİTİKASI


SOFOS DANIŞMANLIK VE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ Vergi Dairesi: ÜSKÜDAR Vergi Numarası: 772 069 9407 MERSİS Numarası: 0772069940700012 Adres: Salacak İskele Cad. No: 34 / 2 34668 Salacak Üsküdar İstanbul Telefon: 02163100050 Web: www.sofos.com.tr (Bundan sonra kısaca SOFOS olarak adlandırılacak ve yazılacaktır.)


SOFOS web sitesi üzerinden (sofos.com.tr) etkinlik, tur satışı, seyahat organizasyonu, bilet satışı gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yürürlikteki mevzuat hükümleri doğrultusunda sunduğu ürün ve hizmetlerle alakalı garantide bulunur.


1. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir.
 • SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir.

2. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI
 • ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden ya da info@sofos.com.tr adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu satın alma 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.
 • 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ALICI’nın satın almış olduğu etkinliği izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

3. MÜCBİR SEBEP
 • Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

4. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ:
 • ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
 • ALICI info@sofos.com.tr mail adresine yazılı olarak iade talebinde bulunur.
 • SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, ilgili banka ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.
 • Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI, ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.
 • SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.
 • Kredi kartına iade, SATICI’nın ilgili banka üzerinden bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.