AYŞE MELDA ÜNER

AYŞE MELDA ÜNER, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan aldı. Tanzimat ve Servet-i Fünun Romanında Musiki Teması başlıklı tezi 2006’da Roman ve Musiki adıyla kitaplaştı. Doçentlik çalışması 19.Yüzyıl Türk Hikâye ve Romanında Zevk ve Eğlence Kadınları 2012’de yayımlandı. 2020’de profesör oldu.

“Oğuz Atay’ın Tutunamayan Romanında Kullanılan Anlatım Teknikleri”,
“Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Yaşayacak’ ve ‘Pay’ Adlı Hikâyelerinde Balıkçılık ve Balıkçılar”,
“Elif Şafak’ın Pinhan Adlı Romanının Dil Özellikleri ve Anlatım Teknikleri”,
“İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar Romanında Metinler ve Metinlerarası İlişkiler”,
“Peride Celal’in Edebiyatı ve Kurtlar”,
“Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda Peyami Safa’nın Dil ile İlgili Görüşlerinin Romanın Kurgusuna Etkisi”,
“Mario Levi’nin Lunapark Keşke Kapanmasaydı Romanı Üzerine”,
“Metinlerarası Arkadaşlığın Büyüsü: Uyuyan Güzel’den Malefiz’e Uzun Bir Yolculuk”,
“Klasikten Postmoderne Bir Masalın Müthiş Serüveni Kurbağa Prens, Kurbağa Prenses, Prenses ve Kurbağa” bildiri ve makalelerinden birkaçıdır.

2005’ten beri Almanya Duisburg-Essen, Marburg, Giessen, İtalya Venedik Ca’foscari ve Polonya Krakow Jagellenion üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinde davet üzerine veya Erasmus kapsamında bildiri sunmakta, seminerler düzenlemektedir.

1997’den bugüne Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türk Dili ve Edebiyatı lisans, Karşılaştırmalı Edebiyat yüksek lisans ve Yeni Türk Edebiyatı doktora programlarında edebiyat tarihi, hikâye ve roman incelemesi, Batı Edebiyatı Akımları, Edebiyat Kuramları, Çağdaş Eleştiri, Modernizm ve Postmodernizm dersleri vermektedir.