UĞUR DERMAN

UĞUR DERMAN, 1935’de Bandırma’da doğmuştur. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1960 yılında bitirmiştir. 15 yıl eczacılığını sürdürmüştür. 1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulunmuştur.

1953’de Osmanlı Türkçesi ve kültürünü öğrenmeğe başladığı Mâhir İz’den sonra, 1955 yılından îtibâren Üstad Necmeddin Okyay’ın Osmanlı kitap sanatları konusunda talebesi olmuş, 1960’da icâzet almıştır. Ayrıca Süheyl Ünver, Mâcid Ayral, Halim Özyazıcı, Nihad Çetin gibi hocalardan da çok istifade etmiştir. 1961’den bu yana hat ve sâir kitap sanatları üzerine kitap, makāle, ansiklopedi maddesi ve tebliğ olarak 500’ü aşkın yayını vardır. 2008 yılına kadar Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde lisans, lisansüstü ve doktora derslerini sürdürmüş olup, kendisine Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından 1997’de fahrî profesör (Prof.h.c.) unvânı verilmiştir. 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile aynı yıl Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne, 2010’da ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazînesi Ödülü’ne layık görülmüştür.