İHSAN SÜREYYA SIRMA

İHSAN SÜREYYA SIRMA, ilk öğrenimini Pervari’de yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Siirt Lisesi’nde tamamlamıştır. 1962 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girmiş ve 1966 yılında bitirmiştir. Üniversite öğrenimi sırasında bir müddet Batman’da Türk Petrolleri’nde işçi, bir müddet de Diyanet İşleri Başkanlığında memur olarak çalışmıştır. Üniversite bittikten sonra ise Siirt Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır. 1967 yılında devlet doktora burs imtihanını kazanarak İslam Tarihi dalında doktora yapmak üzere Fransa’ya gönderilmiştir. 1969-1970 ders yılında Arapça öğrenimi için Tunus’ta bulunmuştur ve bu sırada Zeytuna Üniversitesi’nde sosyolog Fadıl bin Aşur’un derslerine devam etmiştir. 1973 yılında İslami İlimler dalında doktor olarak Türkiye’ye dönmüştür. 1973-1974 ders yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü’nde İslam Tarihi rektörlüğü yapmıştır. 1974 yılında aynı üniversitenin İslami İlimler Fakültesi’nde İslam Tarihi doktoru olarak göreve başlamıştır. 1980 yılında doçent, 1989 yılında profesör olmuştur. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi’ne geçmiş ve 1995 yılına kadar ilahiyat fakültesinde İslam Tarihi öğretim üyeliği yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. İslam Tarihi 30 kitabı ve 200’ü aşkın ilmi makalesi yayınlamıştır.