GÜLGÜN UYAR

Ankara’da doğdu (1967). Kadıköy İmam-Hatip Lisesi’nden (1985) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1990) mezun oldu. “Hz. Muhammed’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Bazı Rivâyet Farklarının Tesbiti” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1993), “Siyasî ve İctimaî Hayatta Ali-Fâtıma Evlâdı (260/873’e kadar)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. “Ehl-i Beyt’in İzinde Nakiblik” başlıklı takdim çalışmasıyla doçent (2011) unvanı aldı.
1991 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda hâlen öğretim üyesidir. Çalışmaları Siyer, Ehl-i Beyt ve Seyyidlik üzerinde yoğunlaşmıştır.


Email_Logo

SOFOS
Tarih Gezi Kültür

Seyahat programlarımızı ve etkinliklerimizi takip etmek için e-bültenimize üye olabilirsiniz.