GÜLGÜN UYAR

GÜLGÜN UYAR, Ankara’da doğdu (1967). Kadıköy İmam-Hatip Lisesi’nden (1985) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1990) mezun oldu. “Hz. Muhammed’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Bazı Rivâyet Farklarının Tesbiti” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1993), “Siyasî ve İctimaî Hayatta Ali-Fâtıma Evlâdı (260/873’e kadar)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. “Ehl-i Beyt’in İzinde Nakiblik” başlıklı takdim çalışmasıyla doçent (2011) unvanı aldı.
1991 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda hâlen öğretim üyesidir. Çalışmaları Siyer, Ehl-i Beyt ve Seyyidlik üzerinde yoğunlaşmıştır.