HAYRİ FEHMİ YILMAZ

HAYRİ FEHMİ YILMAZ, 1989-1990 İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olmuştur. 1990-1991 Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nü kazanmıştır. 1991-1992 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne yatay geçiş yapmıştır. 1995 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995-1996 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1997-1998 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümü’nden “Hagios Georgios Mangana Manastırı” adlı yüksek lisans tezimi vererek mezun olmuştur. 1999 Uludağ Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde okutman olarak göreve başlamıştır. 1993-1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen İstanbul Surları Restorasyonu çerçevesinde Sarayburnu-Ahırkapı Feneri arasında yapılan çalışmalara katılmıştır. 1995 Bursa Müzesi başkanlığında yapılan ve 3 ay süren Gemlik – Kurşunlu - Hagios Aberkios Manastırı Kurtarma Kazısı’na katılmıştır. Eylül 1995 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Mehmet İ. Tunay başkanlığında Silifke ve çevresi yüzey araştırmasına katılmıştır. 1995-1996 İstanbul Yeniköy, Başbakanlık Sait Halim Paşa Yalısı yangın sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına sanat tarihçisi olarak katılmıştır. 1996 Aynı yapıda restorasyon projelerinin hazırlanması için Mayıs – Aralık aylarında çalışmıştır. 1997 Cumhuriyet Gazetesi eski binası (Pembe Konak – İttihad ve Terakki Partisi Genel Merkezi) restorasyon projelerinin hazırlanması çalışmalarına katılmıştır. 2001 İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Feridun Özgümüş başkanlığında yapılan Zeyrek ve Fatih Çevresi Bizans Anıtları yüzey araştırmasına katılmıştır. 2001 Bursa, Büyükorhan, Derecik Köyü Bazilikası kurtarma kazısına katılmıştır.