Harflerin Gizemi: Tarihte Hurufiler

200 ₺
Harflerin Gizemi: Tarihte Hurufiler

Beklenen Mehdi ve Mesih olduğuna inanılan Fazlullah'ın liderliğinde 14. yüzyılda İran'da tarih sahnesine çıkan Hurufilerin rol aldıkları olayların neredeyse hepsi sonu dehşet verici idamlarla biten trajedilerdir. Allah'ın Fazlullah'ın suretinde tezahür ettiğine inanmaları sebebiyle sapkın kabul edilen Hurufilerin yöneticilerle mücadelelerini, ayaklanmalarını, derisi yüzülerek idam edilen şair Nesimi ile diğer Hurufi şairlerini, Fatih'in sarayında kendilerine oda verilen Hurufilerin Edirne'de ulema tarafından yakılmalarını ve Kuran'daki harfler üzerinden yaptıkları hesaplamalarla yeni bir din kurma iddialarını konuşuyoruz.

Ödeme yaptığınız andan itibaren 4 gün içerisinde izlenmelidir. Süre sonunda link çalışmayacaktır. 
SOFOS iyi seyirler diler...

Her türlü sorunuz için 0 216 310 00 50 numaralı telefondan ve info@sofos.com.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

SOFOS tarafından online düzenlenen bütün seminerlerde ses ve görüntü kayıtlarına, metinlere, etkinliğe kayıtlı kişiler ve SOFOStarafından izin verilen aile fertleri dışında erişilmesi; seminerlerin kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, ticari amaçla kullanılması kanun ve mevzuat hükümlerine aykırıdır ve suç unsuru teşkil eder. SOFOS her türlü hakkını saklı tutmaktadır.