ÖZGEN FELEK

ÖZGEN FELEK, Yale Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yale Üniversitesi'ne katılmadan önce, 2013-2016 yıllarında New York Şehir Üniversitesi bünyesinde yer alan Lisans Üstü Çalışmaları Merkezi’nde (The Graduate Center-CUNY) ve 2011-2013 yıllarında Stanford Üniversitesi’nin Din Araştırmaları Bölümü'nde  (The Department of Religious Studies) Mellon Bursu ile Doktora Üstü Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezunu olup, yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde divan edebiyatı sahasında yüksek lisans (2000) ve doktora (2007) yapmıştır. 2003 yılında Ohio State Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını, 2010 yılında da Michigan Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde Osmanlı edebiyatı ve kültürü sahasında ikinci doktorasını tamamlamıştır.

Osmanlı edebiyatı, tasavvuf, rüya kültürü ve cinsiyet konuları üzerine çalışmaktadır. İngilizce ve Türkçe bilimsel makaleler, çeşitli dergilerde yayımlanmış kısa deneme ve öyküler yanısıra Sultan III. Murad'ın rüya mektuplarını yayına hazırlamıştır: Kitâbü'l-Menāmāt Sultan III. Murad'ın Rüya Mektupları (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014). Ayrıca Alexander Knysh ile Dreams and Visions in Islamic Societies (SUNY, 2012) ve Walter G. Andrews ile Victoria Rowe Holbrook’a Armağan (Kanat, 2006) başlıklı iki derlemenin de editörlüğünü üstlenmiştir.