YENİ SEZON - İMPARATORLUKLAR ÇAĞINDA EŞ ZAMANLI TARİH (çevrimiçi / yüz yüze)

02.10.2024

FERİDE BOZCU, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Heath W. Lowry danışmanlığında “14.-15. Yüzyıl Erken Dönem Osmanlı Tarihinde Bir Saray Şehri Dimetoka” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. Yüksek lisans tezi Bir Saray Şehri Dimetoka Özelinde Balkanlar ve Osmanlı’nın Kuruluş Yılları” başlığıyla 2018 yılında Beyan Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı. Seminer etkinlikleri düzenleyen ve turizm acentesi olan SOFOS’u 2016 yılında kurdu. SOFOS çatısı altında tarih ve sanat tarihi alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Yanı sıra 2020 yılından bu tarafa Habitat TV’de yayında olan Konuşan Tarih adlı belgesel programın hazırlanması ve sunumunu yaptı. 2021 yılında Jülide Bozcu ile beraber ''İnsanlığın Eş Zamanlı Tarihi'' kitabını yazdı. Üç cilt olarak tasarlanan kitabın ilk cildi Şubat 2022’de ilk baskısını, Eylül 2022’de ikinci baskısını yaptı. Uzun yıllar emek verilen “Eş Zamanlı Tarih” ve “Eş Zamanlı Sanat Tarihi” seminerlerini yapmakta, “Yanımıza Kalan Seyahatler” ve “Sanata Seyirci Olmak” seminer ve seyahatlerini tasarlamaktadır.


SEMİNER İÇERİĞİ:

Bilgi çağında yaşamamıza rağmen pek çok alanda temelde gerekli olan en sade ancak en gerekli bilgileri edinmekte zora düşüyoruz. SOFOS ailesi olarak gerekli ve nitelikli bilginin peşinden koşmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sadece SOFOS’ta bulabileceğiniz “Eş Zamanlı Tarih” seminerimizde tam da bunu yapıyor; Tarih Öncesi Çağlar’dan günümüze medeniyetler, görkemli şehirler, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya çıkan dinler, felsefeler ve mitolojiler üzerinden dolaşarak holistik bakış açısıyla bir ''timeline'' oluşturuyoruz.

Bu doğrultuda yirmi yıllık birikimimizle “Eş Zamanlı Tarih” seminerimiz Feride BOZCU ve Jülide BOZCU imzasıyla ‘’İnsanlığın Eş Zamanlı Tarihi’’ başlığıyla kitaplaştırılmaya başlandı. Üç cilt olması planlanan serinin ilk kitabı, semineri destekler nitelikte bir başucu kitabı olarak Şubat 2022’de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. İnsanlığın Eş Zamanlı Tarihi aynı yıl içerisinde ikinci baskısını yaparken Mayıs 2024'te üçüncü baskısını yapmıştır.


1000-1500 Tarih Aralığında İnsanlık Tarihinde Eş Zamanlı Neler Oldu?
Balkanlar ve Anadolu'da Osmanlılar, Orta Asya'da Timur İmparatorluğu, Çin'de Ming Hanedanlığı, Amerika'da Aztekler ve İnkalar Varken Eş Zamanlı Olarak Avrupa'da Neler Yaşandı?


BİR BALKAN İMPARATORLUĞU OSMANLILAR (4 Hafta)

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
Rumeli'ye Geçiş
Osman Bey'den Fetret Devri'ne Osmanlı
Fetret Devri
Çelebi Mehmet ve II. Murad Dönemleri
Fatih ve Fetih
II. Beyazıd - Cem Sultan Mücadelesi
II. Beyazıd Dönemi

ORTA ASYA'NIN BÜYÜK GÜCÜ: TİMUR İMPARATORLUĞU (1 Hafta)

Timur Kimdir?
Timur'un Halefleri Döneminde İmparatorluk
Timur Rönesansı: Hive, Buhara, Semerkand

ÇİN'DE İKİNCİ ALTIN ÇAĞ (1 Hafta)

Ming Hanedanlığı Dönemi
Çin'de Yasak Şehir İnşa Ediliyor

GEÇ ORTA ÇAĞ'DA AVRUPA (3 Hafta)

Akdeniz Ticareti: Venedikliler, Cenevizliler, Floransalılar
Avrupa’da 11-13. Yüzyıllar: Tarım ve Ticaretteki Gelişmeler
Tarikatlar, Üniversiteler, Heretikler, Felsefe
Portekizliler ve İspanyollar Okyanuslarda: Büyük Keşifler
Avrupa Orta Sınıfının Oluşumu: Floransa Rönesans’ı Başlıyor

AMERİKAN UYGARLIKLARI (1 Hafta)

Mayaların Yerini Alan Aztekler
Güney Amerika'da İnkalar

1500-1800 Tarih Aralığında İnsanlık Tarihinde Eş Zamanlı Neler Oldu?
Anadolu, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da Osmanlılar, İran’da Safeviler, Hindistan’da Babürler, Çin’de Ming Hanedanlığı, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da Rus Çarlığı Varken Eş Zamanlı olarak Avrupa’da Neler Yaşandı?

BİR DÜNYA DEVLETİ OSMANLILAR (6 Hafta)


İran’da Ortaya Çıkan Safevilere Karşı Sultan II. Bayezıd’ın Osmanlı Politikası
Orta Anadolu’da Bektaşiliğin Şekillenmesi ve Şahkulu İsyanı
Reconquista Karşısında Endülüs Emevileri ve Sultan II. Bayezıd Siyaseti
Osmanlı Hint Okyanusu’na Açılıyor: Sultan Selim Dönemi Seferleri
Muhteşem Yüzyıl: Sultan Süleyman Dönemi
Altın Çağın Heretik İsyanları
1580-1620 Ekonomik Buhran ve Mültezim Sistemi
I.Ahmet ve Kösem Sultan Dönemi: Kardeş Katlinin Kaldırılması
17. Yüzyılda Anadolu Coğrafyası: Celali İsyanları
IV. Murat’ın İran Seferleri ve Kadızadeliler
18. Yüzyıl İlk Çeyreği: Lale Devri – Son Çeyreği: Osmanlı-Rus Savaşları
Sultan I. Abdülhamid: Kuzeyde Ruslar, Güneyde Vahhabilik ile Mücadele

İRAN'DA BİR TÜRK DEVLETİ:SAFEVİLER (2 Hafta)

Erdebili Tarikatından Safevi Devleti’ne: Şah İsmail Kimdir?
Ortadoğu’da Sünnilik-Şiilik Çatışması: Sultan Selim-Şah İsmail Mücadelesi
Şah Abbas Politikaları: Dünya Siyasetinde ve Ticaretinde İran
17. Yüzyılın İlk Çeyreğine Bir Muhteşem Şehir: İsfahan

HİNDİSTAN'IN İHTİŞAMI: BABÜR İMPARATORLUĞU (2 Hafta)

Bir Türk-Moğol-Hint Devleti: Babür İmparatorluğu
Portekizliler Hint Okyanusu’nda ve Goa’da
Tac Mahal ile Taçlanan Bir Başkent: Agra
Mistik Hindistan’da Yeni Bir Din Doğuyor: Sikhizm
İngiliz ve Hollanda Şirketlerinin Kurulması
İngiliz Sömürge Dönemi: Warren Hasting Kimdir?

ÇİN İMPARATORLUĞU'NUN KLASİK ÇAĞI (1 Hafta)

İmparatorluğun Altın Çağı Sona Eriyor
Çing Hanedanlığı Dönemi
Avrupalı Devletler ile Mücadele Başlıyor

KNEZLİKTEN ÇARLIĞA RUSYA (2 Hafta)

Roma Mirasına Sahip Çıkan Ruslar
Korkunç İvan ile Çarlık Rejiminin Kurulması
Rus İmparatorluğu ve Büyük Pedro’nun Siyaseti
İmparatoriçe Katerina ve Osmanlı-Rus Savaşları

SÖMÜRGECİLİĞİN BAŞLANGICINDA AFRİKA (2 Hafta)

Gana ve Mali İmparatorlukları
Timbuktu El Yazmaları
Falaşalar
Etiyopya’da Hristiyanlık: LalibelaMali İmparatorluğu’nun Sonu
Nijerya’nın Yorubaları
Avrupalıların Gelişi
Bilinmeyen Afrika
Köle Ticareti

KEŞİFLER ÇAĞINDAN DEVRİME AVRUPA (6 Hafta)

İtalya’daki Kent Devletleri, Serpilen Ekonomiler ve Rönesans
İki Reformasyon ve Din Savaşları
Atlantik Ekonomisinin Yükselişi: İspanya ve İngiltere
İngiltere’de Şanlı Devrim
Fransa ve Mutlak Hükümdarlık
Parlamenter Britanya, Cumhuriyetçi Fransa, Çarlık Rusyası
Prusya’dan Alman İmparatorluğu’na Dönüşüm
Sanayi Devrimi; Toplumsal Değişim, Dış Göç, Tüketim Patlaması
Fransız Devrimi

YENİ KITA YENİ DEVLET (1 Hafta)

Kolonilerin Kurulması
İlk Göçmenler
Anayasanın Oluşturulması ve Hükümetin örgütlenmesi

Yeni Sezon Fırsatı
Fiyatımız 31 Temmuz 2024'e kadar geçerlidir!

Seminerimiz çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
32 haftalık seminer ücretimiz 35.200 TL'dir.
Fiyatımız 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir.
Seminerimize tek oturum katılım ücretimiz 1100 TL'dir.
SOFOS gereklilik halinde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeplerden doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

KAYIT ve KATILIM SÜRECİ

1) REZERVASYON butonunu tıklayınız,
2) Ekrana gelen formu doldurup ödemenizi tamamlayıp KAYDINIZI yaptırınız,
3) KESİN KAYIT yaptıran misafirlerimize seminer öncesinde kesin kayıt mesajı iletilecektir.

Her türlü sorunuz için 0 216 310 00 50 numaralı telefondan ve info@sofos.com.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

YASAL UYARI

SOFOS tarafından online düzenlenen bütün seminerlerde ses ve görüntü kayıtlarına, metinlere, etkinliğe kayıtlı kişiler dışında erişilmesi; seminerlerin kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, ticari amaçla kullanılması, para karşılığı satılması, izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının herhangi bir mecrada kullanılması, yayımlanması, paylaşılması kişisel ve kurumsal haklarımız ile kanun ve mevzuat hükümlerine aykırıdır ve suç unsuru teşkil eder. SOFOS ve anlatımı yapan kişiler her türlü hukuki ve tazminat hakkını saklı tutmaktadır. ©️ SOFOS ©️FERİDE BOZCU

Online gerçekleştirilen seminerler ile ilgili olarak SOFOS dijital arşiv, kayıt linki ve bilgi paylaşma konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Seminerlere zamanında katılmak, kayıt paylaşımı yapılan seminerlerde kayıtları zamanında dinlemek – izlemek ve link mesajlarındaki yasal uyarılara göre hareket etmek tamamen sizlerin sorumluluğundadır.

SOFOS günübirlik İstanbul gezileri, çevrim içi veya yüz yüze etkinlikleri ve seminerleri için 72 saat öncesine kadar olan iptallerde bakiye iadesi yapılır yahut SOFOS'un başka bir programına aktarım mümkündür, 48 saat kala olan iptallerde ödemenin %60’ı kesilir ve kalan %40 iade edilir. Veya % 40 tutara denk gelen meblağ SOFOS'un başka bir etkinliğine aktarılabilir. Son 24 saat içerisindeki iptallerde iade yahut bir başka bir programa aktarım söz konusu olmaz. Ödeme yapan veya kesin kayıt yaptıran katılımcılar bu süreleri ve şartları kabul etmiş sayılırlar. Katılımınız iptal etmeniz durumunda yukarıdaki süreleri dikkate alarak info@sofos.com.tr adresine e-posta olarak ya da 0 546 568 11 43 numaralı telefona detayları SMS mesajı veya whatsapp mesajı ile bildirmeniz gerekmektedir.Tarih: 02.10.2024

Saat: 14:00 - 15:30

Yer:ZOOM ile ONLINE & SOFOS

Katılım Ücreti: 35200 TL