İSTANBUL’UN KÖŞE SARAYI: YEDİKULE HİSARI

26.05.2022

Constantinus’un 4. yüzyılda inşa ettiği surların dışında kalan günümüzün Yedikule semti 5. yüzyılda II. Theodosius surlarıyla şehir içine dahil olur. Kara surlarının en önemli girişi olan imparatorların kullandığı Altın Kapı’nın burada konumlanmasıyla Roma’dan doğru gelen Via Egnatia yolu şehre buradan giriş yapar ve şehrin içinde adı Mese caddesine dönüşerek başkentin ana alterini oluşturur. Altın Kapı günümüzde şehirde Bizans’tan geriye kalan Geç Antik Çağ’a ait en anıtsal yapılardan biridir ve Bizans’ın siyasal, sosyal, kültürel yapısını ve törenselliğini konuşmak için iyi bir imkan sunar. Fetihten hemen sonra Fatih tarafından Altın Kapı’nın kuleleri ve sur duvarlarından da istifade edilmek suretiyle buraya bir hisar inşa edilmiştir. Neşri Tarihi’nde ‘’Bir kule yapıp devlet hazinesini orada sakladı denilir ve ilave edilir, Yedikule Hisarı’nın asıl fonksiyonu şehri son direniş noktası olarak korumaktır.

Marmara Denizi, Haliç ve Kara Surları’yla çevrilen tarihi yarımadanın güneybatı ucunda Yedikule Hisarı’nı gece güzel ışıklandırmasıyla görmek, kulelerine tırmanarak İstanbul manzarasını izlemek ve yapının Bizans ve Osmanlı döneminde şehir tarihinde işgal ettiği yeri konuşmak için alanda gerçekleştireceğimiz seminerimizde akşam vaktinde buluşalım.

Yerinde Seminer
26 Mayıs Perşembe
19.00 - 21.00

26 Mayıs 2022 Perşembe 19.00 - 21.00, buluşma 18.30 - 19.00 arasındadır.
Yerinde seminer etkinliği ücreti 350 TL'dir

Etkinliğimiz profesyonel tur rehberi ile gerçekleştirilecektir.
Program 0-7 yaş pusetli çocuklar ve yürüme zorluğu çekenler için uygun değildir.

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:


Rehberlik ve Anlatım,
Müze Girişleri,
Kulaklık

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

Kişisel Harcamalar,
Müze İçinde Yapılan Ekstra Harcamalar
Kahve Molaları,
Ulaşım

SOFOS, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı A 10432 belge sahibi ve TURSAB üyesi seyahat acentesidir.Tarih: 26.05.2022

Saat: 19:00 - 21:00

Yer:YEDİKULE HİSARI

Katılım Ücreti: 350