EŞ ZAMANLI FELSEFE 2 (çevrimiçi)

25.01.2022

Felsefe hayatımız ve hakikatle ilgili en temel soruları soran ve akli yöntemlerle cevap vermeye çalışan disiplindir. Tanrı var mı? Hayatın anlamı var mı? Ölümden sonra ne olacak? Nasıl bir hayat yaşamalıyım? Zamanın doğası nedir? Bu ve benzeri soruları felsefecileri asılar boyunca meşgul etmiştir.

Seminerimize geçen yılda bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Önce MÖ 500-MÖ 200 arasında Çin düşüncesi Antik Çin düşüncesini, özelde Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük, Mozi ve Mohizm, Laozi ve Taoizm gibi kadim Çin öğretilerini tartışacağız. Ondan sonra Yunan düşüncesini bıraktığımız yerden, Aristo sonrası başlayan Helenistik düşünceyle devam edecek, günümüz düşüncesinde hala etkileri hissedilen Stokleri, Kinikleri, Epikürcüleri ve Septikleri inceleyeceğiz. Böylece İsa öncesi düşünceyi bitireceğiz. Ondan sonra Roma döneminde etkili pagan filozofları gözden geçirecek, özellikle İslam düşüncesine büyük etkisi olan Plotinus ile tanışacağız. Dördüncü bölümde Batı ve Orta Doğu’yu etkisi altına alan Hristiyanlıkla beslenen erken dönem Hristiyan felsefeye göz atacak, Kilise babaları, Augustine ve Boethus’un düşüncelerini irdeleyeceğiz. Beşinci bölümde Hindistan’da Budizm ve Upanişadlar sonrası oluşan felsefi fikirleri, yeni Budist ve Hinduist hareketlere göz atacağız. Sutralar çağı olarak bilinen çağın en önemli Sutralarını tartışacağız. Son bölümde orta doğuya döneceğiz ve İslam dininin yükselişi ile ortaya çıkan felsefi hareketleri ele alacağız. Bu bölümde erken dönem önemli kelam okulları Muteize ve Eşariliği, Kindi, Farabi, İbni Sina ve Gazali gibi İslam düşüncesinin erken dönemin etkili düşünürlerini tanıyacağız.

Seminerimizde antik fikirlerin günümüze yansımalarını ve bize bıraktığı mirası özellikle Türk-İslam kültürü ile ilişkisini anlamaya çalışacağız. Katılımcıların herhangi bir ön bilgiye sahip olması gerekmemektedir. Her ders sonunda katılımcılara dersi özetleyen notlar verilecektir.

Klasik Çin Felsefesi (MÖ 500 - MÖ 200) (3 Hafta) (Tamamlandı)
Confucius (Kongzi) ve Konfüçyüsçülük
Laozi (Lao Tzu), Zhuangzi (Chuang Tzu) ve Taoizm’e giriş
Mozi (Mo Tzu) ve Mohizme giriş
Mencius (Mengzi)
Xunzi (Hsün Tzu)
Hanfeizi (Han Fei Tzu)

Helenistik Felsefe (MÖ 300 - MS 200) (5 Hafta) (Tamamlandı)
Helenistik Felsefeye Giriş,
Kinikler (Sinikler)
Epikür ve Epikürcülük
Lucretius ve Stoik Felsefe
Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius
Septikler, Cicero, Sectus Empiricus, Galen

Roma’da Pagan Felsefe (MS 200 - MS 400) (6 Hafta)
Platonculuğun yeniden doğuşu, İskenderiyeli Philo
Plutarch, Afrodisiaslı İskender
Plotinus
Porphyry, Iamblichus
Proclus, Hypatia ve son pagan filozoflar
John Philiponus

Roma’da Hristiyan Felsefe (0-MS 500) (6 Hafta)

Erken dönem Hristiyan felsefesi, Yunan Kilise Babaları
Origen, Kapadokya okulu, Pseudo-Dionysius
İtirafçı Maximus, Hristiyan Çileciliği, Latin Kilise Babaları
Augustine 1
Augustine 2
Latin Platonizmi, Boethius

Hindistan’da Felsefe-Sutralar Çağı (0-MS 800)(3 Hafta)
Nagarjuna
Vasubandhu ve Yogacara Budizmi
Dignaga, Septik Hint Düşüncesi
Mimamsa Sutra, Vedanta Sutra ve Vedanta okulu
Şankara ve Adavita Vedanta
Patanjali ve Yoga Sutrası
Kanada ve Vaisesika Sutrası

Yahudi Felsefesi (2 Hafta)
Erken Dönem Yahudi Filozofları
Saadia Gaon

Orta Doğu’da Erken Dönem İslam Felsefesi (MS 700 - MS 1100) (8 Hafta)
İslam ve Felsefe’ye giriş
Erken dönem Mutezili düşünürler, Tercüme hareketleri
El Kindi, Ebu Bekir Razi
Bağdat Aristoculuğu, Farabi
Eşarilik
İbn Sina 1
İbn Sina 2
Gazali


Eş Zamanlı Felsefe seminerine katılan misafirlerimiz Enis Doko ile iki haftada bir gerçekleştirdiğimiz ‘film okumaları’na ücretsiz katılabilmektedir.

Her Salı 14.00 - 16.00
41. Hafta

ENİS DOKO, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik ve Felsefe bölümlerinden 2010 yılında derece ile mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde hazırladığı “Adiyabatik Dönen Spin-Momentum Bağlı Fermi Gazlar” başlıklı tezi ile 2016 yılında kuramsal fizik alanında doktor unvanını almaya hak kazandı. 2020 yılında Felsefe alanında Doçentlik unvanını aldı. Doko’nun felsefe ve popüler bilim alanında kaleme aldığı 7 kitabı, kuramsal fizik ve felsefe alanında yayınlanmış çok sayıda akademik makalesi mevcuttur. Her yıl çeşitli kurumlarda bilim ve felsefe ile ilgili 50’den fazla konuşma yapmakta, bu disiplinlerin en temel metot ve sonuçlarını uzman olmayanlara aktarmaya çalışmaktadır. Akademik ilgi ve araştırma alanları arasında Bilim Felsefesi, Din Felsefesi, Fizik Felsefesi, Analitik Metafizik, Mantık, Zihin Felsefesi, Ultra Soğuk Atom Fiziği, Çok Parçacıklı Kuantum Fiziği gibi konular bulunmaktadır. Enis Doko 2017-2019 yılları arasında Sabah gazetesi pazar eki için haftalık Bilim ve Yaşam sayfasını hazırlamıştır. Doko halen İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir.

Seminerimiz sezon boyunca online olarak gerçekleştirilecektir.
Seminerimizin 4 haftalık ücreti 700 TL'dir.
Programa paket katılımlarla dahil olmak mümkündür.
Her bir seminer iki saat sürmektedir ve tek katılımlık ücret 200 TL'dir.


Kesin kayıt yaptıran misafirlerimize whatsapp üzerinden nasıl bağlantı kuracakları, bağlantı linki, ID ve şifre gibi bilgiler iletilecektir.

KAYIT ve KATILIM SÜRECİ

1) REZERVASYON butonunu tıklayınız,
2) Ekrana gelen formu doldurup KAYDINIZI yaptırınız,
3) KESİN KAYIT yaptıran misafirlerimize bağlantı ve katılım bilgilendirmesi gelecektir.
4) Seminer başlangıcına 20 dakika kala tarafınıza ID kodu ve şifre gönderilecektir.

ZOOM programı web tabanlıdır, Aynı zamanda mobil telefonlarınızdan uygulama indirerek kullanabilirsiniz,
Her türlü sorunuz için 0 216 310 00 50 numaralı telefondan ve info@sofos.com.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

YASAL UYARI

SOFOS tarafından online düzenlenen bütün seminerlerde ses ve görüntü kayıtlarına, metinlere, etkinliğe kayıtlı kişiler dışında erişilmesi; seminerlerin kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, ticari amaçla kullanılması, para karşılığı satılması, izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının herhangi bir mecrada kullanılması, yayımlanması, paylaşılması kişisel ve kurumsal haklarımız ile kanun ve mevzuat hükümlerine aykırıdır ve suç unsuru teşkil eder. SOFOS ve anlatımı yapan kişiler her türlü hukuki ve tazminat hakkını saklı tutmaktadır. ©️ SOFOS ©️ENİS DOKO

Online gerçekleştirilen seminerler ile ilgili olarak SOFOS dijital arşiv, kayıt linki ve bilgi paylaşma konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Seminerlere zamanında katılmak, kayıt paylaşımı yapılan seminerlerde kayıtları zamanında dinlemek – izlemek ve link mesajlarındaki yasal uyarılara göre hareket etmek tamamen sizlerin sorumluluğundadır.Tarih: 25.01.2022

Saat: 14:00 - 16:00

Yer:ZOOM ile ONLINE

Katılım Ücreti: 700 TL