YENİ SEZON - DÜNYADA TASAVVUF: SUFİ BİLGELİĞİN EŞ ZAMANLI TARİHİ (çevrimiçi)

30.09.2024

SEMİH CEYHAN, İstanbul’da doğdu (1973). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1995). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd (Varlık) Risâleleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1998), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2005). Tunus (1996) ve İngiltere’de (2002) dil ve alan çalışmalarında bulundu. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı (2006-2013). 2012’de doçent ve 2020’de profesör olan Semih Ceyhan şu an Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Tasavvuf düşüncesi ve kültürü tarihi üzerine yayınlanmış çalışmaları mevcuttur.

Seminer İçeriği:

Kendine özgün metodolojik, doktriner ve kurumsal içeriğiyle İslam geleneğinin marjininde değil merkezinde konumlanan tasavvuf, tarihsel süreçte geçmişten günümüze küresel bir olgu olarak karşımıza çıkar. Allah-insan-evren ilişkisinin tüm boyutlarıyla aşk ve birlik perspektifinden idrak deneyimine, deneyimin ontolojik ve epistemolojik sonuçlarının sistemleşmesine, sufi algoritmanın kurumsallaşması ve kültürleşmesine aynı anda işaret eden tasavvuf, bölgelerarası ve yerel kültürler arası dinamik etkileşim vasatında var olagelmiştir. Bu açıdan öğretideki birlik ile farklı zamansal ve coğrafi kesitlerdeki adaptasyon esnekliği arasındaki dengeyi üretmede oldukça başarılıdır tasavvuf. 8. asırdan 21. Yüzyıla değin bu disiplin, aktörleri, literatürü, terminolojisi, felsefesi, ritüelleri, müesseseleri ve sanat ürünleriyle Orta Doğu, Orta Asya, Anadolu, Afrika, Hint Alt-kıtası, Balkanlar ve çağdaş zamanlarda Kıta Avrupası ve Amerika’da zengin, bereketli ve derinlikli bir gelenek üretmekle birlikte her zaman tartışmaların odağında kalmıştır.

4 modüllü 16 haftalık bu seminer setinde tasavvuf tarihi görünümsellik kazandığı dönemden günümüze kadar, belirli bir bölgeyle ve zamanla sınırlı olmaksızın küresel çapta bir okumayla ele alınacaktır. Seminerler dizisini diğer tasavvuf tarihi okumalarından ayıran temel nokta, her döneme eşit derecede ağırlık vermesi, sufi metinlerin dikte ettiği dikey okumayla birlikte tarihsel bağlamın ima ettiği yatay histografiyi birlikte dikkate almasıdır. Teşekkülünü hâlihazırda sürdüren ancak göreceli bir tekâmülden de bağımsız olmayan tasavvuf, tüm tarihsel kronolojisi düşünüldüğünde dört döneme kategorize edilebilir. Her dönem bir modüle, her modül dört haftalık seminer sıralamasına karşılık gelir. Sufiliğin farklı ama benzer kültürel göstergelerinin ortaya çıktığı bu tarihsel dönemler senkronik bakış eşliğinde incelenecek, katılımcılara diyagramlar ve görsel malzemelerle sunulacaktır.

I. Modül: Öncüler ve İzler (800-1100 Arası)
1. Hafta - 30 Eylül Pazartesi - Kökenler ve Çatışmalar
2. Hafta - 07 Ekim Pazartesi - Aktörler, Kavramlar, Metinler
3. Hafta - 14 Ekim Pazartesi - Tasavvufun Irak Rengi
4. Hafta - 21 Ekim Pazartesi - Tasavvufun Horasan Rengi

II. Modül: Öğretiler ve Tarikatlar Evreni (1100-1400 Arası)
5. Hafta - 28 Ekim Pazartesi - Doktrinizasyon ve Sufi Entellektüalizm
6. Hafta - 04 Kasım Pazartesi - Farklı Diller, Başyapıtlar
7. Hafta - 11 Kasım Pazartesi - Yolun Kurumsallaşması
8. Hafta - 18 Kasım Pazartesi - Yolun Yerelleşmesi

III. Modül: Ana Akım Sufi Bilgeliği, Bölgesel İktidarlar ve Yenileşme (1400-1800 Arası)
9. Hafta - 25 Kasım Pazartesi - Erken ve Geç Osmanlı
10. Hafta - 02 Aralık Pazartesi - İran ve Orta Asya
11. Hafta - 09 Aralık Pazartesi - Hint Alt Kıtası
12. Hafta - 16 Aralık Pazartesi - Kuzey ve Sahra Afrikası

IV. Modül: Tasfiye ve Arayışlar (1800- ∞)
13. Hafta - 23 Aralık Pazartesi - Tasavvuf ve Türk Modernleşmesi
14. Hafta - 30 Aralık Pazartesi - Sömürgecilik ve Tarikatlar
15. Hafta - 06 Ocak Pazartesi - Kıta Avrupası ve Amerika
16. Hafta - 13 Ocak Pazartesi - Arayışlar ve Yeni Tasavvuf

Yeni Sezon Fırsatı
Fiyatımız 30 Haziran 2024'e kadar geçerlidir!

Seminerimiz çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
16 haftalık seminer ücretimiz 16.000 TL'dir.
Fiyatımız 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerlidir.
Seminerimize tek oturum katılım ücretimiz 1000 TL'dir.
SOFOS gereklilik halinde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeplerden doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Prof. Dr. Semih CEYHAN'ın akademik takvimine göre gerçekleşebilecek değişikliğe bağlı olarak gün ve saat değişim hakkını SOFOS saklı tutmaktadır.

KAYIT ve KATILIM SÜRECİ

1) REZERVASYON butonunu tıklayınız,
2) Ekrana gelen formu doldurup ödemenizi tamamlayıp KAYDINIZI yaptırınız,
3) KESİN KAYIT yaptıran misafirlerimize seminer öncesinde kesin kayıt mesajı iletilecektir.

Her türlü sorunuz için 0 216 310 00 50 numaralı telefondan ve info@sofos.com.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

YASAL UYARI

SOFOS tarafından online düzenlenen bütün seminerlerde ses ve görüntü kayıtlarına, metinlere, etkinliğe kayıtlı kişiler dışında erişilmesi; seminerlerin kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, ticari amaçla kullanılması, para karşılığı satılması, izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının herhangi bir mecrada kullanılması, yayımlanması, paylaşılması kişisel ve kurumsal haklarımız ile kanun ve mevzuat hükümlerine aykırıdır ve suç unsuru teşkil eder. SOFOS ve anlatımı yapan kişiler her türlü hukuki ve tazminat hakkını saklı tutmaktadır. ©️ SOFOS ©️SEMİH CEYHAN

Online gerçekleştirilen seminerler ile ilgili olarak SOFOS dijital arşiv, kayıt linki ve bilgi paylaşma konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Seminerlere zamanında katılmak, kayıt paylaşımı yapılan seminerlerde kayıtları zamanında dinlemek – izlemek ve link mesajlarındaki yasal uyarılara göre hareket etmek tamamen sizlerin sorumluluğundadır.

SOFOS günübirlik İstanbul gezileri, çevrim içi veya yüz yüze etkinlikleri ve seminerleri için 72 saat öncesine kadar olan iptallerde bakiye iadesi yapılır yahut SOFOS'un başka bir programına aktarım mümkündür, 48 saat kala olan iptallerde ödemenin %60’ı kesilir ve kalan %40 iade edilir. Veya % 40 tutara denk gelen meblağ SOFOS'un başka bir etkinliğine aktarılabilir. Son 24 saat içerisindeki iptallerde iade yahut bir başka bir programa aktarım söz konusu olmaz. Ödeme yapan veya kesin kayıt yaptıran katılımcılar bu süreleri ve şartları kabul etmiş sayılırlar. Katılımınız iptal etmeniz durumunda yukarıdaki süreleri dikkate alarak info@sofos.com.tr adresine e-posta olarak ya da 0 546 568 11 43 numaralı telefona detayları SMS mesajı veya whatsapp mesajı ile bildirmeniz gerekmektedir.Tarih: 30.09.2024

Saat: 14:30 - 16:00

Yer:ZOOM ile ONLINE

Katılım Ücreti: 16000 TL