AYİN: TASAVVUF EKOLLERİNDE ZİKİR USULLERİ (yüz yüze)

17.09.2024

ERHAN AKDOĞAN, İstanbul’ da doğdu (1976). Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde robotik ve yapay zekâ alanında yüksek lisans (2001) ve doktora (2007) çalışmalarını tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Japonya Hiroshima Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2015 yılında doçent, 2020 yılında Profesör unvanını aldı. Halen aynı bölümde biyonik, biyomekanik, robotik ve yapay zekâ konularında bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Prof. Akdoğan küçük yaşlarından itibaren doğup büyümüş olduğu Fatih’te tasavvuf kültür ve sanatının yaşatılıp icra edildiği çevrelerde bulundu. Tasavvuf Musikisi ve özellikle Tasavvuf ekollerinde zikir usullerinin (SUFİ AYİNLERİNİN) tatbiki üzerine bilimsel araştırmalar yaptı. Bu konuda Osmanlı bakiyesine yetişmiş ve onlardan ders almış kaynak kişileri, yazılı-sesli ve görsel materyalleri referans olarak etkili bir şekilde kullandı. Araştırmalarında özellikle zikir usullerinin icrasını mühendislik bakış açısı dikeyinde derinleştirdi. 1994’den bu yana Mevlevî Semâ'ı, Bektaşî Semâhı, Halvetî Devrânı, Rifâî Kıyâm Kelime-i Tevhidi gibi zikir usullerinin icra edildiği ulusal ve uluslararası bir çok etkinlikte icracı, tasarımcı ve koordinatör olarak yer aldı.

Seminer İçeriği:

Sûfiler insanın musiki olan irtibatını elest bezminde (ruhların yaratılış meclisi) Hz. Allah’ın “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabındaki sadâ ile ilişkilendirirler. İnsanlığın varoluşundan itibaren bir şekilde musiki icrası ve dolayısıyla ritim duygusu hep var ola gelmiştir. İnsan, doğası gereği hem üzüntüsünde hem sevincinde uzuv ve eklemlerini kullanarak duygularını, iç dünyasını beden hareketleriyle dışa vuran bir varlıktır.

Kozmos tüm unsurlarıyla Hakk’ı zikreder haldedir. Âlemin özü ve özeti olan Hz. İnsan da bu zikrin tümünü ve formel çeşitliliğini kendisinde toplamaktadır. İnsanın bu fıtrî yapısının açılımı “Onlar rablerini oturur, ayakta durur ve yanları üzerine yatarken zikrederler (anarlar) ve yerin ve göğün yaratılışını tefekkür ederler.” (Âl-i İmrân, 191) ayetinde kendisini gösterir ki muhtelif tasavvuf ekollerindeki ayin ve zikir usullerinin icra edilmesinin temelini oluşturur.

Sûfîler yüzyıllar boyunca insanın durağan olmayan ve rutinden hoşlanmayan bu akışkan tabiatına uygun biçimde onun ilgi, eğilim ve ihtiyaçlarını, yani meşrepleri dikkate almışlar; Allah’ı zikretmek için toplu icra edilen ve çoğunlukla sesli (cehrî) yapılan son derece estetik metotlar (zikir usulleri) geliştirmişlerdir. Bu zikir türleri ilgili coğrafi bölgenin iklim şartlarına, örf ve adetlerine göre de şekillenmiştir. Sûfî ayin ve zikir kompozisyonları müzik, ritim aletleri, özel kıyafetler (derviş çeyizi) ve mekân tasarımları ile desteklenmiştir. Böylelikle insan ruhuna ve görsel zevkine hitap eden son derece estetik, sanatsal ve edebi derinliği olan bir olgu ortaya çıkmıştır; ZİKRULLAH.

Bu seminerde sesli-görsel kayıtlar eşliğinde tasavvuf ekollerinde sûfî ayinlerinin icrasına ilişkin şu konular incelenecektir.
- Zikir nedir?
- Tasavvuf ekollerinde zikir usullerinin dini dayanağı ve tarihsel gelişimi
- Zikir usullerinde sembolizm
- Zikir usullerinin sınıflandırılması
- Osmanlı tasavvuf çevrelerinde zikir usullerinin icra formu ve ritüeller
- Yakın tarihimizde zikir usulleri icrasında meşhur şahsiyetler
- Sesli ve sessiz (hafî) zikir
- Devrân zikri ve unsurları
- Kıyam zikri ve unsurları
- Kuud zikri ve unsurları
- Zikir usullerine ilişkin gerçek icralardan sesli ve görsel kayıtlar

17 Eylül Salı
20.30-22.00
SOFOS BAHÇE

Seminerimiz SOFOS Bahçede sadece yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Seminerimiz bahçede gerçekleştirilecektir, olumsuz hava şartlarında yine Sofos'ta sınıf ortamında yapılacaktır.
Seminerler bir buçuk saat sürmektedir ve katılım ücreti 1000 TL'dir.

SOFOS gereklilik halinde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeplerden doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.


KAYIT ve KATILIM SÜRECİ


1) REZERVASYON butonunu tıklayınız,
2) Ekrana gelen formu doldurup KAYDINIZI yaptırınız,
3) KESİN KAYIT yaptıran misafirlerimize bağlantı ve katılım bilgilendirmesi gelecektir.
4) Seminer başlangıcına 20 dakika kala tarafınıza ID kodu ve şifre gönderilecektir.
ZOOM programı web tabanlıdır, Aynı zamanda mobil telefonlarınızdan uygulama indirerek kullanabilirsiniz,

Her türlü sorunuz için 0 216 310 00 50 numaralı telefondan ve info@sofos.com.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

YASAL UYARI


SOFOS tarafından online düzenlenen bütün seminerlerde ses ve görüntü kayıtlarına, metinlere, etkinliğe kayıtlı kişiler dışında erişilmesi; seminerlerin kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, ticari amaçla kullanılması, para karşılığı satılması, izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının herhangi bir mecrada kullanılması, yayımlanması, paylaşılması kişisel ve kurumsal haklarımız ile kanun ve mevzuat hükümlerine aykırıdır ve suç unsuru teşkil eder. SOFOS ve anlatımı yapan kişiler her türlü hukuki ve tazminat hakkını saklı tutmaktadır. ©️ SOFOS ©️ERHAN AKDOĞAN

Online gerçekleştirilen seminerler ile ilgili olarak SOFOS dijital arşiv, kayıt linki ve bilgi paylaşma konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Seminerlere zamanında katılmak, kayıt paylaşımı yapılan seminerlerde kayıtları zamanında dinlemek – izlemek ve link mesajlarındaki yasal uyarılara göre hareket etmek tamamen sizlerin sorumluluğundadır.

SOFOS günübirlik İstanbul gezileri, çevrim içi veya yüz yüze etkinlikleri ve seminerleri için 72 saat öncesine kadar olan iptallerde bakiye iadesi yapılır yahut SOFOS'un başka bir programına aktarım mümkündür, 48 saat kala olan iptallerde ödemenin %60’ı kesilir ve kalan %40 iade edilir. Veya % 40 tutara denk gelen meblağ SOFOS'un başka bir etkinliğine aktarılabilir. Son 24 saat içerisindeki iptallerde iade yahut bir başka bir programa aktarım söz konusu olmaz. Ödeme yapan veya kesin kayıt yaptıran katılımcılar bu süreleri ve şartları kabul etmiş sayılırlar. Katılımınız iptal etmeniz durumunda yukarıdaki süreleri dikkate alarak info@sofos.com.tr adresine e-posta olarak ya da 0 546 568 11 43 numaralı telefona detayları SMS mesajı veya whatsapp mesajı ile bildirmeniz gerekmektedir.Tarih: 17.09.2024

Saat: 20:30 - 22:00

Yer:SOFOS BAHÇE

Katılım Ücreti: 1000 TL