İMPARATORLUKLARDAN ULUS DEVLETE, KOLONYALİZMDEN EMPERYALİZME - EŞ ZAMANLI TARİH (çevrimiçi / yüz yüze)

13.10.2022

FERİDE BOZCU, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Heath W. Lowry danışmanlığında “14.-15. Yüzyıl Erken Dönem Osmanlı Tarihinde Bir Saray Şehri Dimetoka” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. Yüksek lisans tezi ''Bir Saray Şehri Dimetoka Özelinde Balkanlar ve Osmanlı’nın Kuruluş Yılları” başlığıyla 2018 yılında Beyan Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı. Seminer etkinlikleri düzenleyen ve turizm acentası olan SOFOS’u 2016 yılında kurdu. SOFOS çatısı altında tarih ve sanat tarihi alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Yanı sıra 2020 yılından bu tarafa Habitat TV bünyesinde Konuşan Tarih adlı belgesel programın hazırlanması ve sunumunu yapmaktadır. 2021 yılında Jülide Bozcu ile beraber ''İnsanlığın Eş Zamanlı Tarihi'' kitabını yazdı.


SEMİNER İÇERİĞİ:

Bilgi çağında yaşamamıza rağmen pek çok alanda temelde gerekli olan en sade ancak en gerekli bilgileri edinmekte zora düşüyoruz. SOFOS ailesi olarak gerekli ve nitelikli bilginin peşinden koşmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sadece SOFOS’ta bulabileceğiniz “Eş Zamanlı Tarih Okumaları” seminerimizde tam da bunu yapıyor; Tarih Öncesi Çağlar’dan günümüze medeniyetler, görkemli şehirler, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya çıkan dinler, felsefeler ve mitolojiler üzerinden dolaşarak holistik bakış açısıyla bir ''timeline'' oluşturuyoruz.

Bu doğrultuda yirmi yıllık birikimimizle “Eş Zamanlı Tarih Okumaları” seminerimiz Feride BOZCU ve Jülide BOZCU imzasıyla ‘’İnsanlığın Eş Zamanlı Tarihi’’ başlığıyla kitaplaştırılmaya başlandı. Üç cilt olması planlanan serinin ilk kitabı, semineri destekler nitelikte bir başucu kitabı olarak Şubat 2022’de yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

“KEŞİFLER ÇAĞI VE SÖMÜRGECİLİĞİN BAŞLADIĞI DÜNYADA OSMANLILAR” (6 Hafta)
1500-1800 Ortadoğu-Anadolu-Balkanlar ve K. Afrika’da Osmanlılar
(13-20-27 Ekim-3-10-17 Kasım 2022)


İran’da Ortaya Çıkan Safevilere Karşı Sultan II. Bayezıd’ın Osmanlı Politikası
Orta Anadolu’da Bektaşiliğin Şekillenmesi ve Şahkulu İsyanı
Reconquista Karşısında Endülüs Emevileri ve Sultan II. Bayezıd Siyaseti
Osmanlı Hint Okyanusu’na Açılıyor: Sultan Selim Dönemi Seferleri
Muhteşem Yüzyıl: Sultan Süleyman Dönemi
Altın Çağın Heretik İsyanları
1580-1620 Ekonomik Buhran ve Mültezim Sistemi
I.Ahmet ve Kösem Sultan Dönemi: Kardeş Katlinin Kaldırılması
17. Yüzyılda Anadolu Coğrafyası: Celali İsyanları
IV. Murat’ın İran Seferleri ve Kadızadeliler
18. Yüzyıl İlk Çeyreği: Lale Devri – Son Çeyreği: Osmanlı-Rus Savaşları
Sultan I. Abdülhamid: Kuzeyde Ruslar, Güneyde Vahhabilik ile Mücadele

“ŞAHLAR DÖNEMİNDEN LAİK CUMHURİYETE İRAN” (4 Hafta)
1500-1800 ve 1800-2000 Tarih Aralığında Eş Zamanlı İran Tarihi
(24 Kasım-1-8-15 Aralık 2022)

Erdebili Tarikatından Safevi Devleti’ne: Şah İsmail Kimdir?
Ortadoğu’da Sünnilik-Şiilik Çatışması: Sultan Selim-Şah İsmail Mücadelesi
Şah Abbas Politikaları: Dünya Siyasetinde ve Ticaretinde İran
17. Yüzyılın İlk Çeyreğine Bir Muhteşem Şehir: İsfahan
Kaçar Hanedanlığı: Mollalar Gücünü Arttırıyor
19. Yüzyılda Avrupa ile ilişkiler: Şah Rıza Kaçar Dönemini Sonlandırıyor
Laik İran Cumhuriyeti: Devrimler ve Sanayileşme
Şah Rıza Pehlevi’nin Devrilmesi: Muhammed Pehlevi Dönemi
1979: İslami Devrim ve Ayetullah Humeyni
Günümüzde İran Devlet Sistemi ve Sosyal Hayatı

“BABÜR İMPARATORLUĞU’NDAN İNGİLİZ SÖMÜRGE DÖNEMİNE HİNDİSTAN” (4 Hafta)
1500-1800 ve 1800-2000 Tarih Aralığında Eş Zamanlı Hindistan Tarihi
22-29 Aralık-5-12 Ocak 2023)

Bir Türk-Moğol-Hint Devleti: Babür İmparatorluğu
Portekizliler Hint Okyanusu’nda ve Goa’da
Tac Mahal ile Taçlanan Bir Başkent: Agra
Mistik Hindistan’da Yeni Bir Din Doğuyor: Sikhizm
İngiliz ve Hollanda Şirketlerinin Kurulması
İngiliz Sömürge Dönemi: Warren Hasting Kimdir?
Mahatma Gandhi’yi Tanımak ve Anlamak
Hindistan Cumhuriyeti’nin Kurulması
Hindistan’dan Ayrılan Topraklar: Pakistan’ın Kuruluşu ve Pakistan Tarihi
Pakistan’ın Ayrılması: Doğu Pakistan’ın Bangladeş Olması
Günümüzde Hindistan Devlet Sistemi ve Sosyal Hayatı

“İMPARATORLUKTAN SOSYALİST DEVRİME ÇİN” (4 Hafta)
1500-1800 ve 1800-2000 Tarih Aralığında Eş Zamanlı Çin Tarihi
(19-26 Ocak-2-9 Şubat 2023)

Dünyanın En Uzun Soluklu İmparatorluğu Sona Eriyor
Avrupalı Devletler ile Mücadele Başlıyor: Ünlü Afyon Savaşları
İmparatorluktan Cumhuriyete: İç Savaş Başlıyor
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kurulması: Mao Zedong Kimdir?
Çin İmparatorluğu Dağılınca Uzak Doğu: Kore, Japonya, Vietnam, Kamboçya
Günümüzde Çin Devlet Sistemi ve Sosyal Hayatı

“ÇARLIKTAN SOSYALİST DEVRİME RUSYA FEDERASYONU” (4 Hafta)
1500-1800 ve 1800-2000 Tarih Aralığında Eş Zamanlı D. Avrupa ve O. Asya Tarihi
(16-23 Şubat-2-9 Mart 2023)

Roma Mirasına Sahip Çıkan Ruslar
Korkunç İvan ile Çarlık Rejiminin Kurulması
Rus İmparatorluğu ve Büyük Pedro’nun Siyaseti
İmparatoriçe Katerina ve Osmanlı-Rus Savaşları
Ramonof Hanedanlığı ve Rusların Yayılmacı Siyaset Anlayışı
Dünya Savaşının Büyük Aktörü Rusya
Ekim Devrimi: Lenin Kimdir?
Stalin Döneminde Rusya: Hitler ile Büyük Mücadele
1979: Afganistan’ın İşgali
Glasnost ve Perestroykaya Doğru: Gorbaçov ve Sonrası
SSCB’nin yerini Rusya Federasyonu Alıyor
Günümüzde Rus Devlet Sistemi ve Sosyal Hayatı

“İMPARATORLUKTAN ULUS DEVLETLERE AVRUPA” (10 Hafta)
1500-1800 ve 1800-2000 Tarih Aralığında Eş Zamanlı Batı ve Orta Avrupa
(16-23-30 Mart-6-13-27 Nisan-4-11-18-25 Mayıs 2023) (20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı)

İtalya’daki Kent Devletleri, Serpilen Ekonomiler ve Rönesans
İki Reformasyon ve Din Savaşları
Atlantik Ekonomisinin Yükselişi: İspanya ve İngiltere
İngiltere’de Şanlı Devrim
Fransa ve Mutlak Hükümdarlık
Parlamenter Britanya, Cumhuriyetçi Fransa, Çarlık Rusyası
Prusya’dan Alman İmparatorluğu’na Dönüşüm
Sanayi Devrimi; Toplumsal Değişim, Dış Göç, Tüketim Patlaması
Toplumsal Reform; Sosyalistler, Sendikalistler, Anarşistler
Sömürgecilikten Emperyalizme
I.Dünya Savaşı ve Rusya’da Büyük Değişim: Ekim Devrimi
Almanya ve Macaristan’da Devrim
Diktatörlük Avrupası: Yükselen Faşizm ve Sosyalizm
II.Dünya Savaşı’nın Gelişi
Savaş Sonrasında Avrupa; Soğuk Savaş Yılları
Sovyetler Birliği’nden Rusya Federasyonu’na Doğru
Komünizm Çöküyor: Polonya, Macaristan, Çekoslovakya
Tek Kutuplu Dünya ve Küreselleşme
Günümüzde Avrupa’da Siyasal ve Sosyal Hayat

“İNGİLİZ KOLONİ DÜZENİNDEN KÜRESEL GÜÇ AMERİKA’YA” (4 Hafta)
1500-1800 ve 1800-2000 Tarih Aralığında Eş Zamanlı Amerika
(1-8-15-22 Haziran 2023)

İngiliz Kolonilerinin Kuruluşu
Çay Partisi ve Bağımsızlık Savaşı
Amerika Birleşik Devletleri Kuruluyor
Yayılmacı Siyaset ve Yeni Dünya Düzeni: Kuzey-Güney Savaşı
I.Dünya Savaşı Sonrasında ABD: Ekonomik Buhran
Kapitalizm ve Liberalizm
II.Dünya Savaşı ve Truman Doktrini
20. Yüzyılın İkinci Yarısında ABD’nin Asya, Orta Asya ve Latin Amerika Siyasetine Bakış
11 Eylül ve Sonrası
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Sistemi ve Sosyal Hayatı

22 Haziran-5 Ekim Yaz Tatili

13 Ekim Perşembe'den İtibaren
14.00 - 15.30

Yüz yüze katılım sağlamak isteyen misafirlerimizin kesin kaydını oluştururken rezervasyon formundaki mesaj kısmına ''yüz yüze katılmak istiyorum'' yazmaları bir karışıklık yaşanmaması adına önemle rica olunur.

Programa paket katılımlarla dahil olmak mümkündür.
Seminerlerimizin aylık ücreti 1200 TL'dir. Belli aylarda hafta sayısına göre 3 hafta olursa 900 TL, 5 hafta olursa 1500 TL'dir.
Seminerler bir buçuk saat sürmektedir ve tek katılım ücreti 350 TL'dir. 
Yüz yüze seminerlerimizde ilgili dönemdeki pandemi kurallarına uyulacaktır.
Her oturumun kaydı, oturum sonlandıktan sonra misafirlerimize iletilecektir, katılımcılar bu kayıtlara 1 hafta süre ile erişebilecektir.
Seminer programını bitiren misafirlerimize katılım belgesi verilecektir.


KAYIT ve KATILIM SÜRECİ


1) REZERVASYON butonunu tıklayınız,
2) Ekrana gelen formu doldurup KAYDINIZI yaptırınız,
3) KESİN KAYIT yaptıran misafirlerimize bağlantı ve katılım bilgilendirmesi gelecektir.
4) Seminer başlangıcına 20 dakika kala tarafınıza ID kodu ve şifre gönderilecektir.
ZOOM programı web tabanlıdır, Aynı zamanda mobil telefonlarınızdan uygulama indirerek kullanabilirsiniz,

Her türlü sorunuz için 0 216 310 00 50 numaralı telefondan ve info@sofos.com.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

SOFOS günübirlik İstanbul gezileri, çevrim içi veya yüz yüze etkinlikleri ve seminerleri için 72 saat öncesine kadar olan iptallerde bakiye iadesi yapılır yahut SOFOS'un başka bir programına aktarım mümkündür, 48 saat kala olan iptallerde ödemenin %60’ı kesilir ve kalan %40 iade edilir. Veya % 40 tutara denk gelen meblağ SOFOS'un başka bir etkinliğine aktarılabilir. Son 24 saat içerisindeki iptallerde iade yahut bir başka bir programa aktarım söz konusu olmaz. Ödeme yapan veya kesin kayıt yaptıran katılımcılar bu süreleri ve şartları kabul etmiş sayılırlar. Katılımınız iptal etmeniz durumunda yukarıdaki süreleri dikkate alarak info@sofos.com.tr adresine e-posta olarak ya da 0 546 568 11 43 numaralı telefona detayları SMS mesajı veya whatsapp mesajı ile bildirmeniz gerekmektedir.

YASAL UYARI

SOFOS tarafından online düzenlenen bütün seminerlerde ses ve görüntü kayıtlarına, metinlere, etkinliğe kayıtlı kişiler dışında erişilmesi; seminerlerin kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, ticari amaçla kullanılması, para karşılığı satılması, izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının herhangi bir mecrada kullanılması, yayımlanması, paylaşılması kişisel ve kurumsal haklarımız ile kanun ve mevzuat hükümlerine aykırıdır ve suç unsuru teşkil eder. SOFOS ve anlatımı yapan kişiler her türlü hukuki ve tazminat hakkını saklı tutmaktadır. ©️ SOFOS ©️FERİDE BOZCU

Online gerçekleştirilen seminerler ile ilgili olarak SOFOS dijital arşiv, kayıt linki ve bilgi paylaşma konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Seminerlere zamanında katılmak, kayıt paylaşımı yapılan seminerlerde kayıtları zamanında dinlemek – izlemek ve link mesajlarındaki yasal uyarılara göre hareket etmek tamamen sizlerin sorumluluğundadır.Tarih: 13.10.2022

Saat: 14:00 - 15:30

Yer:ZOOM ile ONLINE & SOFOS

Katılım Ücreti: 900 TL