HAŞİM ŞAHİN

HAŞİM ŞAHİN, 1978 yılında Bolu’da doğdu. Üniversiteyi Eskişehir’de okudu. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2001- 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde çalışmış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.