MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi En son güncellenme tarihi 28.07.2020


1. TARAFLAR

 1.1.SATICIYA AİT BİLGİLER


Firma Unvanı: SOFOS DANIŞMANLIK VE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ Vergi Dairesi: ÜSKÜDAR Vergi Numarası: 772 069 9407 MERSİS Numarası: 0772069940700012 Adres: Salacak İskele Cad. No: 34 / 2 34668 Salacak Üsküdar İstanbul Telefon: 02163100050 Web: www.sofos.com.tr (Bundan sonra kısaca SOFOS olarak adlandırılacak ve yazılacaktır.)


 1.2.ALICIYA AİT BİLGİLER

Alıcı: sofos.com.tr web sitesi üzerinden Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SOFOS tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI'nın SATICI'ya www.sofos.com.tr uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, www.sofos.com.tr internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

 3.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları aşağıda yer alan bilgilerde belirtilmektedir.


ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL) ÖDEME TOPLAM (KDV DAHİL)


 3.2. SATICI tarafından sunulan tüm Hizmetler mesafeli sözleşmeler hükümlerine tabi olacaktır.


 3.3. SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde altyapısı SETUP34 REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SETUP34) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.


Fatura Bilgileri Adı Soyadı: VERGİ KİMLİK NO, TCK NO:, Adres: Telefon: E-Posta:


4. GENEL ŞARTLAR

 4.1. Hizmet, İnternet Sitesi’nde veya değişiklik durumunda SATICI tarafından belirlenecek olan internet sitesinde veya ilan edilen yerlerde ifa edilecektir.


 4.2. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine gerekli bilgileri girmesi zorunludur.

  4.2.1. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır.


  4.2.2. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.


  4.2.3. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura kanuni süreler içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.


 4.3. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.


 4.4. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


 4.5. ALICI'nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 4.6. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. SATICI, çoklu erişime müsaade edilen kurumsal satışlarda, SATICI’ya kişisel bilgileri verilen kişilerin Hizmet’i kullanmasına izin verebilir.


 4.7. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI'ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.


 4.8. ALICI işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.


 4.9. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu etkinliğin SOFOS tarafından siteden kaldırılabileceğini ve SOFOS’un internet sitesini kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere SOFOS, satın alınan etkinliğe katılım hakkı sağlar.


 4.10. SATICI’nın etkinlik takvimlerine bağlı olarak bazı özellikleri iptal etme veya değiştirme hakkı saklıdır. Bu durumda ALICI, SATICI’nın sorumlu olmayacağını ve SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 4.11. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.


 4.12. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın alacağı etkinliklerde, etkinliğin tamamlanmasına kadar olan süreçte etkinliği veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun etkinliğin tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 4.13. ALICI, etkinlik tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.


 4.14. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.


 4.15. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.


5. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 5.1. ALICI satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer etkinlik materyallerinin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder ve SATICI’dan izin almadan şifrelerini ve etkinlik içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.


 5.2. ALICI’nın siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ALICI şirket tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.


6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir.


 6.2. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir.


7. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

 7.1. ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden ya da info@sofos.com.tr adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu satın alma 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.


 7.2. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ALICI’nın satın almış olduğu etkinliği izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.


8. MÜCBİR SEBEP

 8.1. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.


9. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ:

 9.1 ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:


 9.2. ALICI info@sofos.com.tr mail adresine yazılı olarak iade talebinde bulunur.


 9.3. SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, ilgili banka ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.


 9.4. Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI, ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.


 9.5. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.


 9.6. Kredi kartına iade, SATICI’nın ilgili banka üzerinden bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


10. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde SATICI’nın hizmet sunduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


11. YÜRÜRLÜK

 11.1. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.


 11.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.


 11.3. www.sofos.com.tr sitesinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.