Bilim Tarihi ve Mitler

06.01.2020

Bilim tarihi hakkında halk arasında yaygın olan birçok anlatı bilim tarihçileri tarafından yanlışlansa da varlığını sürdürmektedir. Orta Çağ'da insanların Dünya'nın düz olduğuna inanmaları, Kilise'nin bilim düşmanı bir kurum olduğu, tüm dindarların Darwin'in teorisine tepkili olduğu gibi mitler çeşitli siyasal ve toplumsal işlevlere sahip olduğu için sorgulanmamaktadılar.Tek Oturumluk Seminer
Saat: 19.00 - 21.00 

Bu seminerde hem bu mitlere örnekler verilecek hem de onların siyasi ve toplumsal işlevlerine dikkat çekilecektir.   Tarih: 06.01.2020

Saat: 19:00 - 21:00

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 200 TL