Arkeoloji Üzerinden İnsanlık Tarihinin Renkleri

27.02.2020

1. Hafta Ana Tema: Arkeoloji nedir?
a) Kelime kökeni, Arkhe – Logos kavramları
Kelime kökeni üzerinden Antikçağ Batı Anadolu felsefesi tanımlamaları, öğreticinin konu hakkındaki düşünceleri. Arkaik Dönem Batı Anadolu aydınlanması, Hellen idealizmi ve doğa bilimlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan Uygarlık tarihinin yeni sentezinin okunması. Buradan yola çıkarak arkeolojinin kelime anlamını tanımlamak.
b) Arkeolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. Yöntem, deney alanları, interdisipliner çalışmalarda ortaklaştığı diğer bilimler.
c) Arkeoloji tarihi. Avrupa aristokrasi/burjuvazisinin merakıyla geçen 1850-1900 yılları arası dönem ve ilk kazılar. 1. Dünya Savaşı öncesi arkeoloji: Yarışa dönen kazılar (Schliemann ve Osman Hamdi Bey örnekleriyle). Sosyal bilimler arasında yer bulma mücadeleleri: 2. Dünya Savaşı sonrası yıkılan Avrupa kentlerini yeniden inşa etme sürecinde ortaya çıkan gelişmelerle kent arkeolojisi örneği. 2000’li yıllara kadar süregelen geleneksel biçim ve 21. Yüzyılda arkeoloji.
 2. Hafta Ana Tema: Arkeoloji Felsefesi
a) Arkeoloji felsefesinde içerik, bağlam ve bağlam dışı okumalar. Arkeolog nasıl düşünür?
b) Arkeoloji-politika ilişkisi. Kültür politikalarında arkeolojinin yeri ve popülist siyasette arkeolojinin etkin kullanımı.
c) Arkeoloji üzerinden günümüz dünya kültürlerine bakış. Yazısız dünyadan yazılı dünyaya, parasız dönemden paranın icadı sonrasına insan davranışlarını anlamada arkeoloji.
 3. Hafta Ana Tema: Arkeolojide obje okuma
a) Bir arkeoloğun kültürel değerler, mitoloji, ikonografi bilgisiyle objeleri nasıl okuduğu üzerine deneme: İki sanat tarihi şaheseri, Fransuva Vazosu ve İskender Lahdi örneklerini tanımlamak.
b) Antik Hellen kültüründe çevre kültürlerin etkilerini nasıl anlıyoruz. Arkeolojinin kültürel etkileşim okumalarında yeri.

6 Hafta Boyunca 14.00 - 16.00'da
20 Şubat Perşembe günü 3. oturum gerçekleşecektir.
Seminerimiz tek oturumluk katılımlara açıktır.

4. Hafta Ana Tema: Anadolu Arkeolojisi
a) Yazısız dönemler. Paleolitik ve Neolitik Dönemlerde Anadolu: Bilmediğimiz İstanbullular, Yarımburgaz ve Yenikapı’nın tarih öncesi yaşayanları.
b) Yazıyla gelen yeni dönemde Anadolu’da hayat. Tunç Çağ Anadolu’sunun kültürel çeşitliliği: Hattiler, Hititler, Luwiler, Lukkalar, Pelasglar, Lelegler.
c) Hellenler: Deniz Kavimleri Göçü sonrası Ege Havzasında yeşeren yeni uygarlık. Hellenlerin Frigler ve Lydialılarla olan kültürel ilişkileri.
 5. Hafta Ana Tema: Türkiye’de Arkeoloji
a) Osman Hamdi Bey ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin kuruluşu.
b) Duayen isimler: Ekrem Akurgal, Arif Müfid Mansel, Halet Çambel, Jale İnan, Kenan Erim, Semavi Eyice, Haluk Abbasoğlu, Mehmet Özdoğan gibi duayenler üzerinden Dünya bilim çevrelerinde Türkiye arkeolojisine bakış.
c) Türkiye’de arkeolojinin bürokrasisi, finansmanı ve uygulama biçimleri.
6. Hafta Ana Tema: Eğitmenin tecrübeleri üzerinden İstanbul Arkeolojisi
a) Kent arkeolojisi tanımının değişen yüzü.
b) İstanbul’da zaman tünelleri: Marmaray, İstanbul Metrosu ve Avrasya Tüneli projeleriyle İstanbul Arkeolojisinin yükselişi.
c) Kentin tabakaları: Neolitik Dönem’den günümüze mevcut dokusuyla katman katman İstanbul’u anlamak.Tarih: 27.02.2020

Saat: 14:00 - 16:00

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 750 TL / 5 Haftalık