Şirkten Tevhide, Tefrikadan Vahdete

09.12.2019

Son Peygamber Hz. Muhammed’in (sas) tebliğ ettiği mesajın insanlığa kattığı değer, insanlık tarihinin en önemli medeniyeti olan ve ilk insandan günümüze kadar devam eden İslam mirasını temsil eden İslam medeniyetinin doğuşunu sağlamıştır. Allah Elçisi’nin mesajını anlamak için bu kutlu yürüyüşte onun konumu, uygulamaları ve insanlığın önüne açtığı yeni yoldaki değişim ve dönüşümü anlamak, mesajı anlamak için önemlidir. İslam, dinî alanda şirki tevhide, sosyal alanda çatışmayı birliğe, siyasî alanda kaos ve tahakkümü istikrara, ekonomik alanda sömürüyü hak ve adalete dönüştürmüştür. Allah Elçisi’nin hayatını ve dönemini anladığımızda bu kutlu yürüyüşün insanlığa kazandırdığı değerleri daha iyi idrak ederiz.

8 Hafta Boyunca Her Pazartesi
15.30 - 17.00'da

Seminerde Hz. Peygamber'in doğduğu toplumun dini, sosyal, siyasi ve ekonomik yapısı, Allah Elçisi'nin doğup büyüdüğü çevre, tebliğde karşılaştığı olumlu ve olumsuz tepkiler, hicretin önemi ve etkisi, toplumun yapılandırılması, yeni bir kimlik inşası ve ötekiyle ilişkiler gibi konular ele alınacaktır.Tarih: 09.12.2019

Saat: 15:30 - 17:00

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 650 TL / Aylık