Tüm Kontenjanlarımız Dolmuştur
İlginize Teşekkür Ederiz

Belgelerle Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihinde Öne Çıkan Başlıklar

03.02.2020

BİRİNCİ KISIM:
1- Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet Yapısı ve Yönetimi
2- Osmanlı İmparatorluğu'nda Milletler ve Azınlıklar
3- Sabetay Sevi Olayı
4- Osmanlı'da Batılılaşma Sorunu
5- Osmanlı'da Aydın Profili
6- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitim Sistemi
7- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İktisadi Gelişme
8- Tanzimattan Cumhuriyete Türk Edebiyatı
9- Tanzimat Fermanı
10- Ekonomik ve Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de Su Meselesi
11- Islahat Fermanı
12- 19.yy Osmanlı Basını
13- Kapitülasyonlar ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Etkileri
14- Kırım Savaşı (1853-1856)
15- II. Abdülhamit ve Politikaları
16- Jontürkler - İttihat ve Terakki
17- Ermeni Meselesi
18- Tarihi Süreçte Boğazlar Meselesi
19- Petrol

Paket Programlar Halinde 
Her Pazartesi Saat 11.00 - 13.00'da

İKİNCİ KISIM:
1- Milli Mücadelenin Mali Kaynakları
2- Sevr Barış Antlaşması ile Lozan Antlaşmasının Mukayemesi
3- Atatürk'e Muhalefet
4- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
5- İlk Meclis'te (1923) Muhalefet: II. Grup
6- Menemen Olayı
7- İzmir Suikastı
8- İstiklal Mahkemeleri
9- Türkiye AB İlişkileri
10- Kıbrıs Sorunu
11- Büyük Ortadoğu Projesi
12- Kürt Meselesi
13- Lozan AntlaşmasıTarih: 03.02.2020

Saat: 11:00 - 13:00

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 650 TL / Aylık