Tüm Kontenjanlarımız Dolmuştur
İlginize Teşekkür Ederiz

Eş Zamanlı Tarih Okumaları 1

23.10.2019

Tarihi karşılaştırmalı okuyarak yorumlamak ve bu noktadan hareketle tarih seminerleri yapmak her zaman daha zevklidir. Bu anlamda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. ‘’Doğu-Batı’’ karşılaştırmalı tarih okumaları yapılıyor. Ancak genellikle Ortadoğu’dan daha Doğu’ya geçilemiyor. Karl Marx’ın ‘’Asyatik tip insanlar’’ tanımlamasının üzerinden neredeyse yüz yıl geçmesine rağmen İran, Hindistan, Çin, Orta Asya ve Afrika karşılaştırmalı tarih okumalarının alanına girmiyor! Oryantalistlerin İsa peygamberin gerçek fiziksel özelliklerini ve yaşadığı toprakları merak ederek yaptıkları Doğu seyahatlerinin üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçti. Ancak bir peygamberin, teolojinin konusu olmanın yanı sıra tarihsel bir karakter de olduğu tezinin üzerine çok fazla gidilmedi.

Her Hafta Çarşamba
12.30 - 14.20'da

Prehistorik çağlardan başlayarak günümüze uzanan bir tarih okuması yapıyoruz. Periyotlar belirliyor, her coğrafya için kapaklar açıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan dinleri ve o dinlerin habercilerini de tarihsel periyot içine yerleştiriyoruz. Yatay ya da dikey okuma yapmak yerine dünyanın etrafında eş zamanlı tarih turları atıyoruz. Aynı periyot içinde farklı coğrafyalarda görülen tarihi olayları dünya haritamız üzerine yerleştiriyoruz. Bu çalışmayı yaparken zengin görseller, videolar ve haritalardan istifade ediyoruz. Bu tarz bir tarih okumanın çok zevkli bir bilgilenme biçimi olduğuna inanıyoruz. Bu çalışmamızın adına ‘’Eş Zamanlı Tarih Okumaları’’ diyoruz. İki saat süren seminerler boyunca katılan herkesin paylaşımda bulunduğu ve öğrendiği interaktif bir tarih dersi yapıyoruz. Bizim dışımızdaki dünyalara dokunmaya çalışarak, insanın hikayesinin izinden gidiyoruz.Tarih: 23.10.2019

Saat: 12:30 - 14:20

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 650 TL / Aylık

Email_Logo

SOFOS
Tarih Gezi Kültür

Seyahat programlarımızı ve etkinliklerimizi takip etmek için e-bültenimize üye olabilirsiniz.