Yemek, Kültür ve Tarih

25.12.2019

Hafta 1: Modernlik ve yeme-içmenin kısa tarihi. 16. yüzyıl sonrasında Avrupalıların dünya ekonomisinde artan ağırlığına paralel olarak yeme-içme alışkanlıkları da köklü bir dönüşüm sürecinin içerisine giriyor. Kahvesiyle şekeriyle içecekler değişirken, adab-ı muaşeret kuralları yavaş yavaş kendini gösteriyor, ilk kafeler, restoranlar ortaya çıkıyor. Yeme-içme tarihinin önemli olay ve süreçleri, modernlik, şehirleşme, dünya ekonomisinde temel dönüşümler gibi temel tarihsel ve sosyolojik eksenler etrafında tartışılacak.
Hafta 2: Milli kimlikler ve yemek. Yerel mutfaklar, bölgesel mutfaklar, ulusal mutfaklar... Yiyeceklerin, içeceklerin milliyeti olur mu? Kültürel miras, coğrafi işaretler, globalleşen restoran dünyası... Ulus-devlet merkezli siyasal dönüşümler, küreselleşme ve yerelleşme gibi süreçlerin yeme-içme dünyasına etkilerini konuşacağız.
Hafta 3: Toplumsal cinsiyet, beden ve yemek. Restoranların tarihi ve şeflik mesleğinin ortaya çıkışı... Cinsiyete dayalı ev içi iş bölümü... Çağımızın hastalıkları: anoreksiya-nervoza ve obezite... Birbirinden farklı gibi duran bu üç konuyu toplumsal cinsiyet, kadınsılık-erkeksilik, beden politikaları gibi kavramlar etrafında birlikte düşüneceğiz.

6. Haftalık Programın Son Haftasındayız...
Saat 15.00 - 16.30'da

Hafta 4: Modern tarım, toplum ve çevre. Dünyada tarımın ve gıda üretiminin sanayileşmesinin kısa tarihi. Atalık tohumlardan hibrid tohumlara oradan da GDO’lara giden yol. Hayvancılık ve et pazarının dönüşümü... Modern tarımın ve biyoteknolojinin toplumsal ve çevresel sonuçlarını irdelerken gıda sosyolojisi perspektifinden 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde tarlalarımıza ve sofralarımıza daha yakından bakarken aynı zamanda geleceğimizi tartışıyoruz.
Hafta 5: Türkiye’de değişen tarım ve gıda pazarı. Türkiye’de son yıllarda tarım ve gıda üretimi büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu durum, kırsal bölgeleri ve çiftçilikle uğraşan kesimleri özellikle etkiliyor. Bu derste tarımsal bölgelerin tarım-dışı yatırımlara açılması, küçük üreticilerin karşılaştığı sorunlar, artan süpermarketleşme ve sertifikasyon gibi konular tartışılacak.
 Hafta 6: 21. Yüzyılda yemek, tüketim ve kültür. Bugün neden yemekten içmekten çok konuşuyoruz? Üçüncü kuşak kahve dükkanları, “celebrity” şefler, büyüyen yemek medyası... Bütün bunları nasıl yorumlamalı? Bu derste 21. Yüzyıl Türkiyesi ve yeme-içme alanındaki gelişmeler güncel tüketim sosyolojisi yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilecek.Tarih: 25.12.2019

Saat: 15:00 - 16:30

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 150 TL