Tüm Kontenjanlarımız Dolmuştur
İlginize Teşekkür Ederiz

Türkiye'de Din Eğitimi ve Politikaları

10.01.2020

1. Din ve Devlet İlişkileri Bağlamında Din Eğitimine Bakış 
• Batı’da ve İslam Coğrafyasında Din ve Devlet İlişkisinin Niteliği 
• Batı’da ve İslam Coğrafyasında Din ve Devlet İlişkisinin Niteliğinin Din Eğitimine Yansımaları, Din Eğitimi Tecrübeleri

2. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Din Eğitiminin Seyri 
• Din Eğitiminin Durumu 
• Din Eğitimi Üzerine Tartışmalar

3. Cumhuriyet Dönemi Din Eğitiminin Hazırlık Süreci (1920-1924) 
• Din ve Eğitimine Dair Tartışmalar 
• İcra Vekilleri Heyeti Programında Din Eğitimi
• Medaris-i İlmiyelerin Kuruluşu

4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrası Din Eğitimi Politikaları 
• Kanunun Uygulanışı 
• İmam-Hatip Mektepleri
• Darülfünun İlahiyat Fakültesi

9 Hafta Sürecek Dersimiz 
12.30 - 14.00'da

5. 1933-1946 Arası Din Eğitimi Politikaları
• İlkokullarda Din Dersleri 
• Öğretmen Okullarında Din Dersleri 
• Ortaokullarda Din Dersleri 
• Liselerde Din Dersleri 

6. 1946-1980 Arası Din Eğitimi Politikaları
• İmam-Hatip Okullarının Açılması 
• İlk ve Orta Öğretime Ahlak Derslerinin Konulması 
• Yüksek Din Öğretimi 

7. 1980 – 1998 Arası Din Eğitimi Politikaları
• 12 Eylül Sonrası Din Eğitimi ve Öğretimi 

8. 1998 - 2010 Arası Din Eğitimi Politikaları
• 28 Şubat Süreci ve Din Eğitimi 
• AB Uyum Süreci Bağlamında Din Eğitimi 
• Dinler-arası Diyalog Süreci ve Din Eğitimi 

9. 2011 – 2019 Arası Din Eğitimi Politikaları
• 4+4+4 Yasası Bağlamında Din Eğitimi 
• Zorunlu ve Seçmeli Din Dersleri Tartışmaları 

 Ana hatları verilen tüm başlıklar dönemin iç ve dış siyasi ve sosyal gelişmeleri çerçevesinde ele alınacaktır. Tarih: 10.01.2020

Saat: 12:30 - 14:00

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 650 TL / Aylık