Yakın Tarih Seminerleri

21.06.2019

Osmanlı İmp.’nun sosyo-ekonomik yapısı, bu yapının hangi nedenlerle çözülmeye yüztuttuğu, imparatorluğu kurtarma çabaları (reformlar= batılılaşma gayretleri, sonuçsuz kalan çabalar ve Şark Meselesinin Çözümü: Büyük Devletlerin İmp paylaşma planları,  I.Dünya Savaşı sonrasında dağılan imparatorluk ve milli mücadele ve onu  itakibeden Lozan Barış Antlaşması sonucu Cumhuriyetin kuruluşu.


Her Hafta Cuma Günleri 
10:00 - 12:00 

Cumhuriyet ten günümüze siyasal ve ekonomik gelişmeleri inceleneceği tarih seminerlerinde değinilecek konular; Tek Partiden Çok partili Siyasa Hayata geçiş, Demokrat Parti Dönemi, 1960 askeri darbesi, 1970 li yıllar, 1980 askeri darbesine giden süreç, darbenin neden ve sonuçları. Özal dönemi: Türkiyenin Batı kapitalizmine eklemlenme süreci, Türk-İslam sentezi ve 2000’li yıllarda iç ve dış politika.Tarih: 21.06.2019

Saat: 10:00 - 12:00

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 650 TL

Email_Logo

SOFOS
Tarih Gezi Kültür

Seyahat programlarımızı ve etkinliklerimizi takip etmek için e-bültenimize üye olabilirsiniz.