Yakın Tarih Seminerleri

21.06.2019

BİRİNCİ KISIM:
1- Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet Yapısı ve Yönetimi
2- Osmanlı İmparatorluğu'nda Milletler ve Azınlıklar
3- Sabetay Sevi Olayı 
4- Osmanlı'da Batılılaşma Sorunu
5- Osmanlı'da Aydın Profili
6- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitim Sistemi
7- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İktisadi Gelişme
8- Tanzimattan Cumhuriyete Türk Edebiyatı
9- Tanzimat Fermanı
10- Ekonomik ve Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de Su Meselesi
11- Islahat Fermanı
12- 19.yy Osmanlı Basını
13- Kapitülasyonlar ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Etkileri
14- Kırım Savaşı (1853-1856)
15- II. Abdülhamit ve Politikaları
16- Jontürkler - İttihat ve Terakki
17- Ermeni Meselesi
18- Tarihi Süreçte Boğazlar Meselesi
19- Petrol

Her Hafta Cuma Günleri 
10:00 - 12:00 

İKİNCİ KISIM:
1- Milli Mücadelenin Mali Kaynakları
2- Sevr Barış Antlaşması ile Lozan Antlaşmasının Mukayemesi
3- Atatürk'e Muhalefet
4- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
5- İlk Meclis'te (1923) Muhalefet: II. Grup
6- Menemen Olayı
7- İzmir Suikastı
8- İstiklal Mahkemeleri
9- Türkiye AB İlişkileri
10- Kıbrıs Sorunu
11- Büyük Ortadoğu Projesi
12- Kürt Meselesi
13- LozanTarih: 21.06.2019

Saat: 10:00 - 12:00

Yer:SOFOS

Katılım Ücreti: 650 TL / Aylık

Email_Logo

SOFOS
Tarih Gezi Kültür

Seyahat programlarımızı ve etkinliklerimizi takip etmek için e-bültenimize üye olabilirsiniz.